neděle 15. února 2009

Výkaz zisku a ztrát, fomulář k účetní závěrce ke stažení

Přinášíme další formulář pro účetnictví do daňového přiznání 2009 - vzor výkazu zisku a ztrát.

Výkaz zisku a ztrát pro účetní jednotky. Výkaz zisku a ztrát jsou povinny sestavit ty účetní jednotky, které nevyužívají možnosti sestavit účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem s výjimkou akciových společností, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu a těch, u kterých tak stanoví zákon o účetnictví.

Formulář pro výkaz zisku a ztrát ke stažení zdarma zde - Výkaz zisku a ztrát

úterý 10. února 2009

Přihláška na VŠ, přihláška na vysokou školu vzor

Vzor přihlášky na vysokou školu. Přihláška na VŠ musí být podána na předepsaném formuláři. Většina škol používá elektronický formulář přihlášky, ale některé školy stále akceptují pouze písemnou přihlášku. Přinášíme vám vzor písemné přihlášky i s návodem jak přihlášku vyplnit.

V přihlášce na VŠ musíte zejména vyplnit údaje, které se týkají vašeho prospěchu, studijního oboru, studijního průměru a školy a studijního oboru na který se hlásíte. Na většinu humanitních vysokých škol je třeba podat přihlášku do 28.2.2009, naopak technické VŠ mají lhůtu pro podání přihlášky zpravidla další.

Přihláška na VŠ v papírové formě ke stažení
Přihláška na VŠ vzor ke stažení - přihláška VŠ

Pokyny k vyplnění přihlášky na VŠ
Obecné pokyny k vyplnění přihlášky na VŠ ke stažení - pokyny k vyplnění přihlášky VŠ

pondělí 9. února 2009

Valentýn přání, vzory přání k Valentýnu - SMS

Pomalu se nám blíží svatý Valentýn a tak by se možná hodila nějaká ta přání a přáníčka pro vaše milé.

SMS přání ke svatému Valentýnu 2009
Tady několik slovních přání k Valentýnu, které můžete poslat ke svatému Valentýnu jako SMS:

"Valentynku moje lasko dneska tobe posilam. At vis ze ja neustale pro te v srdci misto mam."

"Vlastníš to, co nemá nikdo jiný na světě ... klíč k mému srdci. Miluji Tě a přeji Ti krásného Valentýna"


"Nemusíme ani slavit den sv.Valentýna, protože ty jsi můj valentýnek.
"

"Miláčku, proč slavit svatého Valentýna právě 14.února? Každý den, kdy jsme spolu je přece dnem zamilovaných."

"Na svatého Valentýna srdíčko své otvírám, že jsi moje velká láska, stále na Tě vzpomínám a polibky do dáli za tebou já posílám."

"Miluji tě víc než vanilkovou zmrzlinu................. a vanilkovou zmrzlinu miluji nejvíc na světě."

"Jen jedno přání si mé srdce přálo, aby bylo Tebou navždy milováno. Lásko má já Tě rád mám a přeji Ti krásného Valentýna.
"

Nezapomeňte, že Valentýn má svátek už 14. února!

sobota 7. února 2009

Přihláška SŠ, přihláška na střední školu vzor

Vzor přihlášky na SŠ


Nové aktuální vzory přihlášek na střední školy (přihlášky SŠ). Ministerstvo školství zveřejnilo nové vzory přihlášek na střední školy. Pokud se letos hlásíte na střední školu stáhněte si následující vzory přihlášek. pamatujete že nově je možné podat až tři přihlášky na střední školu. Přečtěte si před podáním přihlášky změny které nastaly proti minulým letem.

Změny v přijímacím řízení na střední školy v roce 2009

 • V prvním kole se může uchazeč přihlásit až na 3 obory vzdělání
 • Přihláška se podává přímo střední škole/-ám, kam se uchazeč hlásí
 • Kritéria pro přijetí vyhlašuje ředitel SŠ do konce ledna
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, která nevypisuje přijímací zkoušky, může poslat bezprostředně po termínu pro doručení přihlášek (po 15. březnu);
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky (v období od 22. dubna až 7. května)
 • Přijetí je třeba potvrdit do 5 pracovních dnů od doručení kladného rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy; zápisový lístek uchazeč ze základní školy obdrží v základní škole zápisový lístek je možno vzít zpět a dát na jinou střední školu
 • Zkrácené termíny řízení, např. rozhodnutí je uloženo na poště 5 pracovních (7 kalendářních) dní, pak je považováno za doručené
 • V případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Pravidla přijímacích zkoušek na střední školy v roce 2009

 • Podmínky přijímacího řízení musejí ředitelé středních škol zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2009
 • Uchazeč může podat až 3 přihlášky na SŠ
 • Termín pro odevzdání přihlášek je 15. 3. 2009
Formuláře přihlášek, vzory přihlášek na SŠ ke stažení
Stáhněte si vzorové přihlášky MŠMT na střední školy:

Přihláška na SŠ pro pro denní studium - vzor přihláška SŠ denní
Přihláška na SŠ pro nástavbové studium - vzor přihláška SŠ nástavbové
Přihláška na SŠ pro večerní, dálkové, distanční nebo kombinované studium - vzor přihláška SŠ večerní
Přihláška na SŠ do oboru s talentovou zkouškou - vzor přihláška SŠ talentová zkouška
 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz