neděle 13. července 2014

Dohoda o provedení práce 2014

Dohoda o provedení práce se pro rok 2014 změnila v několika ohledech. Změny se pro letošní rok týkají u dohody o provedení práce jejího zdanění, respektive možnosti volby přiznání či nepřiznání nízkého příjmu od jednoho zaměstnavatele. Náležitosti dohody o provedení práce pro rok 2014 jinak zůstávají nezměněné. 

Náležitosti dohody o provedení práce 2014

  • Na dohodu či více dohod o provedení práce můžete u jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin za rok. 
  • Dohoda o provedení práce musí být vždy písemná a jedno z vyhotovení vždy obdrží zaměstnanec. 
  • U dohody o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. U dohody o provedení práce nemusí být rozvržena pracovní doba (na rozdíl od pracovní smlouvy). 
  • Výpověď dohody o provedení práce musí být vždy písemná, k ústní výpovědi se nepřihlíží.

Zdanění dohody o provedení práce pro rok 2014


Od roku 2014 nemusíte přiznávat příjem z dohody o provedení práce do výše 10 000,- Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele. Od roku 2014 můžete u dohody o provedení práce také požádat o vrácení sražené daně 15% z příjmu.

Z dohody o provedení práce ani nadále nemusíte platit sociální ani zdravotní pojištění, pokud si u jednoho zaměstnavatele nevyděláte více než 10 000,- Kč měsíčně. Přitom můžete mít uzavřeno několik dohod s jinými zaměstnavateli. Rozhodující je výše příjmu za měsíc u každého z nich zvlášť.


Stále tak platí, že dohoda o provedení práce je nejběžnější způsob legalizace jednorázové práce či brigády, který je výhodný jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Vzor dohody o provedení práce 2014 ke stažení zdarma

Zde si můžete stáhnout aktuální vzor dohody o provedení práce podle právního stavu pro rok 2014.

KE STAŽENÍ – VZOR DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE 2014
ZÁKONÍK PRÁCE aktuální znění 2014 - zákoník práce 2014

pátek 11. července 2014

Návrh na rozvod bezdětného manželství 2014 – vzor podle nového občanského zákoníku

Rozvod manželství upravoval až do letošního roku zákon o rodině. Od roku 2014 rozvod manželství upravuje nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost 1. 1. 2014 a zároveň zrušil dosavadní zákon o rodině. Přinášíme vám proto aktualizovaný vzor žádosti o rozvod bezdětného manželství podle právního stavu 2014.

Vzor žádosti o rozvod manželství je návrh, který podává jeden z manželů k soudu. Vzor žádosti o rozvod manželství, který najdete na konci tohoto článku, se týká takzvaného nesporného rozvodu, kdy s rozvodem souhlasí oba manželé. Soudu poté stačí předložit návrh žádosti o rozvod manželství, ke které se druhý z manželů připojí a soud manželství během několika minut rozvede. Jaké jsou další podmínky takového rozvodu, najdete v článku rozvod manželství.

Vzor žádosti (návrhu či formuláře) o rozvod manželství je relativně jednoduchý dokument, při jehož psaní je třeba si dát pozor na formální úpravu. Sice soudy musí posuzovat návrhy podle jejich obsahu, nikoli podle úpravy, ale je dobré napsat do návrhu na rozvod manželství důvody, které vás k rozvodu vedou. Důvody nemusí být nijak složité či dlouhé, soud v případě nesporného rozvodu nehledá důkazy o rozpadu manželství. Pokud použijete náš vzor, vyhnete se zbytečným otázkám soudce v soudní síni. Dejte si pozor na přesné vyplnění údajů, včetně adres soudu i manželů.

Vzor rozvodu manželství 2014 se nijak zásadně neliší od vzoru, který platil do doby platnosti nového občanského zákoníku. Právní úprava rozvodu zůstala stejná, ovšem nově je nyní součástí právě občanského zákoníku.

Vzor (formulář) návrhu na rozvod bezdětného manželství je ke stažení zdarma zde:


VZOR KE STAŽENÍ ZDARMA - Návrh na rozvod bezdětného manželství
OBČANSKÝ ZÁKONÍK KE STAŽENÍ - Občanský zákoník 2014 ke stažení
 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz