pondělí 22. prosince 2008

Vánoční SMS, SMS k novému roku 2009

Vánoční SMS, nový rok SMS, SMS k Novému roku, přání k Vánocům a novému roku PF 2009

Pošlete svým známým vtipnou SMS k Vánocům a k Novému roku. Přečtěte si inspiraci od nás a pošlete vánoční SMS svým známým, kolegů či partnerům.

SMS k Vánocům - vánoční SMS:

"Večer plný překvapení, pocit, který jindy není, dobré jídlo do bříška, bohatého Ježíška. Tohle všechno na vánoce, hodně zdraví v novém roce."

"Preji Ti to, co clovek nejvic potrebuje - zdravi. Preji Ti to, co clovek marne hleda - stesti a to bez ceho se neda zit - lasku. Krasne Vanoce"

"Malý andělíček v okně stál a krásné Vánoce všem okolo přál. Aby v novém roku zdraví, štěstí, lásku měli a stále se na sebe pěkně usmívali."

Vtipné SMS !!!

"Žádám Vás o odřezaní spodních větví na Vašem stromečku, abych si neodřel prdel, až Vám pod něj příjdu nasrat. Ježíšek"

"Priletel k nam Jezisek, mel poblitej kozisek. Misto darku odpadky, chce zustat i na svatky... Nalitej jak mraky, poslu Ti ho taky!"

"GO Jezisku GO! At prachy se vytresou. Tvuj Oslik."

"Leti Jezisek s nadilkou, vrti pritom prdylkou, zizen pry ma jako tram, leti, leti, primo k vam. Pokud cekas nadilku, nech za oknem lahvinku"

"Chumeli se chumeli, vlocka stiha vlocku, a nas pejsek za plotem suka Vasi kocku."


SMS k novému roku 2009 - novoroční SMS:


"Ať zvony zvoní a srdce plesají, ať svíce hoří a číše cinkají. Teď když ke štěstí je jen krok, proto Vám přeji, šťastný nový rok."

"Stastny Novy rok a strizlivy krok!"

"Do nového roku hodně pohody, žádné nehody, významné dohody, legrační příhody a další významné výhody."

"Posílám Vám SMS, opijte se ještě dnes! Zdraví, štěstí, dobrý mok, ať je šťastný Nový rok."

úterý 25. listopadu 2008

Stahování vzorů dokumentů obnoveno!

Dnes se nám podařilo obnovit stahování dokumentů z tohoto webu. Můžete tak opět zdarma stahovat vzory plných mocí, plná znění zákonů, vzory výpovědí a vzory jiných dokumentů.

pátek 14. listopadu 2008

Probíhá oprava serveru

Dočasně nefunguje stahování dokumentů. Probíhá oprava serveru. Stahování dokumentů bude zprovozněno nejpozději zítra dopoledne.

čtvrtek 6. listopadu 2008

Vánoční přání 2009, nový rok přání - vzor textu

Novoroční přání 2009, přání k Vánocům 2008, přání k novému roku

Už se pomalu blíží Vánoce a za nimi hned nový rok 2009. Většina firem, ale i ostatní lidé začínají pomalu přemýšlet jak by mohlo takové vánoční přání 2008 vypadat, co by na něm mělo být, komu popřát k novému roku, komu vánoční přání poslat a komu novoroční přání. Přinášíme několik textů pro vaše novoroční přání a pro vánoční přání.

Vánoční přání 2008 - firemní:

"Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a těšíme se na vzájemnou spolupráci v roce 2009"

"Krásné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do nového roku 2009"


Vánoční přání 2008 - osobní:

"Krásný štědrý večer a příjemné prožití svátků vánočních"

Krásný štědrý večer a bohatého Jěžíška.

Novoroční přání 2009 - firemní:

"Děkujeme za spolupráci v roce 2008! Přejeme Vám úspěšné vykročení do nového roku 2009 a těšíme se na spolupráci v roce 2009"

Novoroční přání 2009 - osobní:

"Úspěšný nový rok 2009"

"Mnoho spokojenosti v novém roce 2009"

Vánoční přání v angličtině

"Peace, Hope and Joy this Chrismas Time"

středa 22. října 2008

Právní portál s právní poradnou zdarma

Rádi bychom návštěvníkům tohoto blogu představili nový právní portál, kde najdete kromě vzorů dokumentů, smluv a formulářů spoustu dalších užitečných informací. Na novém právním portále Pro Právo naleznete například také právní poradnu, informace ze soudů, právní návody a úplná znění zákonů.

Právní portál naleznete zde - Pro Právo

sobota 13. září 2008

Stahování vzorů dokumentů opět zprovozněno

Stahování vzorů a dokumentů z tohoto blogu opět funguje. Nefunkčnost stahování poslední tři dny byla způsobena výpadkem serveru. Děkujeme za pochopení!

středa 27. srpna 2008

Rozvrh hodin do školy k vytištění

Rozvrh hodin, školní rozvrh hodin, rozvrh hodin do školy, rozvrh hodin k vytištění

Rozvrh hodin do školy je každodenní pomůcka každého školáka. Přidáváme vzor školního rozvrhu v několika variantách. Rozvrh si můžete vytisknout černobílý a sami vybarvit, nebo si vytisknou již barevný a také máme variantu pro mladší děti s obrázky budíku. Všechny rozvrhy hodin je možné vytisknout a vyplnit.

Černobílý školní rozvrh hodin
Školní rozvrh černobílý připravený k vytištění ke stažení zdarma - rozvrh černobílý

Barevný školní rozvrh hodin
Školní rozvrh barevný připravený k vytištění ke stažení zdarma - rozvrh barevný

Barevný školní rozvrh hodin pro děti
Školní rozvrh barevný pro děti připravený k vytištění ke stažení zdarma -
rozvrh barevný s obrázky

sobota 9. srpna 2008

Provozní řád, vzor provozního řádu

Provozní řád, vzor provozního řádu

Provozní řád je ve skutečnosti vnitřní předpis ve kterém si provozovatel soukromého zařízení stanoví podmínky, za kterých je možné zařízení používat či se v něm pohybovat. S provozním řádem se můžeme setkat na koupalištích, kempech, sportovištích, ale také v přírodních rezervacích či národních parcích. Co všechno může být v provozním řádu upraveno žádný předpis nestanoví. Pro provozní řád ale samozřejmě platí právní předpisy a tedy provozovatel svým provozním řádem nemůže právní předpisy porušovat, či legalizovat jejich porušování. V zásadě provozním řádem je možné upravit vše co neupravují právní předpisy, ale jak jsme již psali nesmí to být s nimi v rozporu. Na druhé straně je fakt, že většina provozovatelů zařízení používá provozní řád jako jakou si vývěsku toho co se nesmí a co je v zařízení zakázáno, ať to zákony již upravují nebo ne. Provozní řád tak plní jistou odstrašující funkci.

Vzor provozního řádu venkovních hracích ploch na stránkách města Rumburk - provozní řád
Vzor provozního řádu přírodní rezervace Prachovské skály na stránkách rezervace - provozní řád

Listina základních (lidských) práv a svobod

Listina základních (lidských) práv a svobod, v platném a úplném znění ke stažení. Listina je součástí Ústavy ČR.
Listina základních práv a svobod ke stažení


USNESENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Předsednictvo České národní rady se usneslo takto:

Předsednictvo České národní rady vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky.

Uhde v.r.


LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady, uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů, pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů, vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení, připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí, usneslo se na této Listině základních práv a svobod:

Hlava první
Obecná ustanovení
Článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Článek 2
(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Článek 3

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.

(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Článek 4

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.

(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.

(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro jaké byla stanovena.

Hlava druhá
Lidská práva a základní svobody

Oddíl první
Základní lidská práva a svobody
Článek 5
Každý je způsobilý mít práva.
Článek 6
(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
(2) Nikdo nesmí být zbaven života.
(3) Trest smrti se nepřipouští.
(4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné.
Článek 7
(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.
(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.
Článek 8
(1) Osobní svoboda je zaručena.
(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.
(3) Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu.
(4) Zatknout obviněného je možno jen na písemný odůvodněný příkaz soudce. Zatčená osoba musí být do 24 hodin odevzdána soudu. Soudce musí zatčenou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě nebo ji pustit na svobodu.
(5) Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na základě rozhodnutí soudu.
(6) Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů.
Článek 9
(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:
a) práce ukládané podle zákona ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody,
b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské služby,
c) službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelných pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty,
d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých.
Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.
Článek 11
(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.
(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.
(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.
(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
(5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.
Článek 12
(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.
(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.
(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.
Článek 13
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.
Článek 14
(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
(2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské Federativní Republiky, má právo svobodně je opustit.
(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany přírody.
(4) Každý občan má právo na svobodný vstup na území České a Slovenské Federativní Republiky. Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti.
(5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem.
Článek 15
(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.
(3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.
Článek 16
(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
(2) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.
(3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.
(4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.

Oddíl druhý
Politická práva
Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanové zákon.
Článek 18
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.
(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
(3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.
Článek 19
(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.
(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.
Článek 20
(1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.
(2) Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich.
(3) Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliže je to v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.
(4) Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou odděleny od státu.
Článek 21
(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.
(2) Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená zákonem.
(3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky výkonu voleného práva stanoví zákon.
(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.
Článek 22
Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.
Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.


Hlava třetí
Práva národnostních a etnických menšin
Článek 24
Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.
Článek 25
(1) Občanům tvořícím národnostní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon.
(2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených zákonem zaručuje též
a) právo na vzdělání v jejich jazyku,
b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku,
c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin.

Hlava čtvrtá
Hospodářská, sociální a kulturní práva
Článek 26
(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.
(2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.
(3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.
(4) Zákon může stanovit odchylnou úpravu pro cizince.
Článek 27
(1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.
(2) Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví.
(3) Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu a bezpečnost státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých.
(4) Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů.
Článek 28
Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky.
Podrobnosti stanoví zákon.
Článek 29
(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.
(2) Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě povolání.
(3) Podrobnosti stanoví zákon.
Článek 30
(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.
(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.
(3) Podrobnosti stanoví zákon.
Článek 31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.
Článek 32
(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.
(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající zdravotní podmínky.
(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.
(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.
(5) Rodiče, které pečují o děti, mají právo na pomoc státu.
(6) Podrobnosti stanoví zákon.
Článek 33
(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.
(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.
(3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu.
(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu.
Článek 34
(1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem. (2) Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek stanovených zákonem.
Článek 35
(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.
(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.
(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

Hlava pátá
Právo na soudní a jinou právní ochranu
Článek 36
(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.
(2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.
(3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.
(4) Podmínky a podrobnosti stanoví zákon.
Článek 37
(1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.
(2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.
(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.
(4) Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka.
Článek 38
(1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon.
(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.
Článek 39
Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.
Článek 40
(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.
(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.
(3) Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.
(4) Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven.
(5) Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem.
(6) Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.

Hlava šestá
Ustanovení společná
Článek 41
(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.

(2) Kde se v Listině mluví o zákonu, rozumí se tím zákon Federálního shromáždění, jestliže z ústavního rozdělení zákonodárné pravomoci nevyplývá, že úprava přísluší zákonům národních rad.

Článek 42

(1) Pokud Listina používá pojmu "občan", rozumí se tím státní občan České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Cizinci používají v České a Slovenské Federativní Republice lidských práv a základních svobod zaručených Listinou, pokud nejsou přiznána výslovně občanům.

(3) Pokud dosavadní předpisy používají pojmu "občan", rozumí se tím každý člověk, jde-li o základní práva a svobody, které Listina přiznává bez ohledu na státní občanství.

Článek 43

Česká a Slovenská Federativní Republika poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami.

Článek 44

Zákon může soudcům a prokurátorům omezit právo na podnikání a jinou hospodářskou činnost a právo uvedené v čl. 20 odst. 2; zaměstnancům státní správy a územní samosprávy ve funkcích, které určí, též právo uvedené v čl. 27 odst. 4; příslušníkům bezpečnostních sborů a příslušníkům ozbrojených sil též práva uvedená v čl. 18, 19 a čl. 27 odst. 1 až 3, pokud souvisí s výkonem služby. Osobám v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná pro ochranu života a zdraví, může zákon omezit právo na stávku.


Listina základních práv a svobod ke stažení

Žádost o důchod, žádost o důchod formulář

Žádost o důchod, formulář žádosti o důchod, žádost o důchod tiskopis

Žádost o důchod, neboli žádost o přiznání důchodu, se podává na okresní správu sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu. K žádosti o důchod je třeba navíc přiložit:

Při podávání žádosti o starobní, plný invalidní či částečný invalidní důchod se předkládá:
 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
 • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí,
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
 • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.,
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá je zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.
Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá:
 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • úmrtní list zesnulého,
 • oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,
 • rodné listy dětí - při žádosti o sirotčí důchod.
Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod.

V průměru se doba vyřízení žádosti o důchod při došetřování chybějících dob pojištění pohybuje kolem 3 měsíců.

Tiskopis žádosti o důchod, aktuální (2008) vzor žádosti o důchod správy sociálního zabezpečení ve formátu .doc zde - žádost o důchod

Evidenční list důchodového pojištění, evidenční list

Evidenční list důchodového pojištění, evidenční list, vzor, formulář

Evidenční list důchodového pojištění je dalším formulářem ke stažení zdarma. Evidenční list důchodového pojištění slouží k výpočtu důchodu. Evidenční list důchodového pojištění vede zaměstnavatel. Povinností zaměstnavatele je zakládání ELDP při vzniku účasti na důchodovém pojištění, vedení po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu s každoročním vykazováním údajů o dobách pojištění a vyměřovacích základech a zasílání po skončení pracovněprávního vztahu.

Tiskopis evidenčního listu lze on-line vyplnit, je uložen v otevřeném formátu .pdf.

Evidenční list důchodového pojištění, tiskopis ve formátu .pdf ke stažení zdarma - evidenční list

pátek 8. srpna 2008

Záznam úrazu, formulář záznamu o úrazu

Záznam úrazu, formulář záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu

Záznam o pracovním úrazu je dokument, který je zaměstnavatel povinen sepsat se zaměstnancem, kterému se pracovní úraz stal. Přesný popis záznamu o pracovním úraz stanoví nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

Následující vzor záznamu o úrazu je vzor, který je součástí uvedeného nařízení vlády o evidenci pracovního úrazu. Záznam je ve formátu .doc a je možné jej dále elektronicky zpracovat , upravit či doplnit.

Záznam o pracovním úrazu, vzor záznamu o úrazu ve formátu .doc ke stažení zde -
Záznam o pracovním úrazu

SIPO, inkaso, žádost o zřízení SIPO

SIPO, inkaso

SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) je služba provozovaná Českou poštou, která slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atp.

Přinášíme vzor žádosti o zřízení SIPO.
Vzor je ke stažení ve formátu .pdf
zde

Další informace o SIPO na stránkách České pošty

Zápis do katastru, vklad do katastru nemovitostí ČR

Zápis do katastru nemovitostí, vzor návrhu vkladu do katastru nemovitostí

Vzor žádosti (návrhu) o zápis (vklad) práva do katastru nemovitostí ČR. Tento vzor je oficiálním vzorem českého katastrálního úřadu pro rok 2008. Nepovinné přílohy k zápisu do katastru nemovitostí lze nalézt přímo na stránkách Českého zeměměřického úřadu. Vzor žádosti o zápis do katastru nemovitostí je možné vytisknout a dále upravovat.

Vzor/formulář zápisu do katastru nemovitostí ve formátu .doc ke stažení zde - Žádost o zápis do katastru nemovitostí

Důchod, výše starobního důchodu 2008 - výpočet

Důchod, výpočet výše starobního důchodu 2008, výše důchodu, předčasný důchod

Starobní důchod se stanoví poměrně složitým výpočtem. Po kalkulačce výpočtu odchodu do důchodu přidáváme kalkulačku pro výpočet výše starobního důchodu. Na této kalkulačce je možné spočíst také výši důchodu v případě odchodu do předčasného důchodu. Pro správný výpočet výše důchodu je nutné znát počet let placení sociálního pojištění, dobu přesluhování případně dobu o kterou do důchodu odcházíte dříve.

Kalkulačku si můžete stáhnout ve formátu .xls pro její spuštění potřebujete mít nainstalovaný program MS EXCEL.

Kalkulačka pro výpočet výše starobního důchodu ve formátu .xls ke stažení zde - kalkulačka výpočtu výše starobního důchodu

neděle 3. srpna 2008

Výpočet odchodu do důchodu 2008, kalkulačka důchodový věk

Výpočet odchodu do důchodu, důchodový věk, kalkulačka odchodu do důchodu 2008, důchod odchod

Výpočet data odchodu do důchodu platný v roce 2008. Jednoduchá kalkulačka pro výpočet data odchodu do důchodu podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Kalkulačka obsahuje i výpočet odchodu do důchodu podle vládní novely. Kalkulačku si můžete stáhnout ve formátu .xls pro její spuštění potřebujete mít nainstalovaný program MS EXCEL.

Výpočet odchodu do důchodu ve formátu .xls ke stažení zde - kalkulačka výpočet odchodu do důchodu

sobota 2. srpna 2008

Prominutí penále, prominutí trestu, prominutí sankce, vzor žádosti o prominutí zbytku trestu

Prominutí penále, prominutí trestu, prominutí sankce, vzor žádosti o prominutí zbytku trestu

Prominutí zbytku trest, sankce nebo penále. Přidáváme další, tentokrát dva, vzory určené k podání žádosti o prominutí. V prvním případě se jedná o žádost o prominutí (sproštění) poplatku za komunální odpad. Vzor žádosti je podle platné vyhlášky města Žacléř.

Vzor žádosti o prominutí poplatku za komunální odpad ve formátu .pdf ke stažení zdarma - žádost o prominutí poplatku

Druhý vzor se týká návrhu na upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel proti rozhodnutí správního orgánu hlavního města Prahy.

Vzor návrhu na upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel (MMHP) ve formátu .doc ke stažení zdarma - návrh na upuštění zbytku sankceNávrh na upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel


…………………………………………
jméno a příjmení

…………………………………………
adresa trvalého pobytu

………………………………………...
datum a místo narození

………………………………………..
rodné číslo

………………………………………..
datum uplynutí výkonu poloviny sankce


V Praze dne : ……………………..


Magistrát hlavního města Prahy
Odbor dopravních přestupků
Oddělení správního řízení I.
Jungmannova 35/29
111 21 P r a h a 1


Věc: Návrh na upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

Podle ustanovení § 92 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podávám návrh na upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uložené mi rozhodnutím správního orgánu MHMP ODP OSŘ I. ze dne ………………….. pod č.j.: …………………………… na dobu ……… měsíců se započtením doby od ……………….. … .

Podání návrhu odůvodňuji dosažením účelu uložené sankce ve smyslu ust. § 14 odst. 3 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Současně prohlašuji, že jsem se po dobu doposud vykonané sankce nedopustil(a) žádného protiprávního jednání, které by odůvodňovalo zamítnutí mého návrhu.


…………………………………………
podpis


Ověřil dne:
………………………………………………..


Vzory ke stažení
Vzor návrhu na upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel (MMHP) ve formátu .doc ke stažení zdarma - návrh na upuštění zbytku sankce

Vzor žádosti o prominutí poplatku za komunální odpad ve formátu .pdf ke stažení zdarma - žádost o prominutí poplatku

Žádost o informace podle zákona 123/1998 Sb., jak žádat o informace o životním prostředí

Žádost o informace, žádost o informace o životním prostředí, jak žádat o informace o ŽP

Žádost o informace o životním prostředí je specifická žádost, kterou přesně vymezuje zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Žádat informace o životním prostředí může kdokoli.

Lhůty pro vyřízení žádosti o informace o životním prostředí
Povinnost odpovědi instituce na žádost o informace o životním prostředí je omezena časově. Lhůty při vyřizování žádosti o informace o životním prostředí (ŽP) jsou následující:
 • V případě nesrozumitelné nebo příliš obecně formulované žádosti je žadateli do 15 dnů od obdržení žádosti zaslána výzva k jejímu upřesnění.
 • V případě, že je žádost podána u orgánu, jenž nemá dotyčnou informaci k dispozici, je jeho povinností sdělit žadateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti, že požadovanou informaci nemůže z tohoto důvodu poskytnout.
 • Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může orgán nejdříve, nejpozději však do 15 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
 • Informaci je třeba zpřístupnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti, ledaže by si zvláštní okolnosti výjimečně vynucovaly prodloužení této lhůty, nejvýše však do 60 dnů. O takových okolnostech a o prodloužení lhůty musí být žadatel před uplynutím 30denní lhůty vyrozuměn.
 • Pokud je zpřístupnění informace odepřeno, vydá orgán rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace. Toto rozhodnutí vydává orgán, který odepřel zpřístupnit informaci, nebo orgán, který je nadřízen právnické osobě, jež odepřela zpřístupnění informace. Toto rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od doručení žádosti.
Základní lhůta pro vyřízení žádosti o informace je tedy 30 dní, v případě zvláštních okolností ji může instituce prodloužit.

Omezení přístupu k informacím o životním prostředí
Jak je to s omezením přístupu k informacím o životním prostředí? Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí zná některé důvody, kdy může být vydání informace odepřeno. Takovými důvody podle § 8 jsou:

(1) Odepřeno bude zpřístupnění informace, pokud je vylučují předpisy
 • a) o skutečnostech utajovaných ve státním zájmu,
  b) o ochraně osobních nebo individuálních údajů a o ochraně osobnosti,
  c) o ochraně duševního vlastnictví,
  d) o ochraně obchodního tajemství.
(2) Informace nebude rovněž zpřístupněna, pokud
 • a) byla orgánu předána osobou, která k tomu nebyla podle zákona povinna a nedala předchozí písemný souhlas k zpřístupnění této informace,
  b) by zpřístupněním této informace o místě výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů nebo nerostů hrozilo jejich nepřípustné ohrožení, poškození nebo rušení,
  c) žadatel se domáhá informací opatřovaných v rámci přípravného řízení (vyšetřování) v trestních věcech, nebo se informace týká neukončených řízení a nepravomocných rozhodnutí o přestupcích a jiných správních deliktech,
  d) žádost byla formulována nesrozumitelně nebo příliš obecně a žadatel, ač byl k tomu vyzván, ji podle § 3 odst. 2 tohoto zákona nedoplnil, nebo jde o anonymní žádost.
(3) Dále je možno odepřít zpřístupnění informace, pokud
 • a) se týká dosud nezpracovaných nebo nevyhodnocených údajů,
  b) žádost je formulována zjevně provokativně nebo obstrukčně,
  c) žadatel již má požadovanou informaci prokazatelně k dispozici.
(4) Porušením obchodního tajemství není zpřístupnění informace označené za obchodní tajemství, pokud
 • a) se požadovaná informace týká působení provozní činnosti podnikatele na životní prostředí,
  b) hrozí bezprostřední ohrožení lidského zdraví a životního prostředí,
  c) požadovaná informace byla získána z prostředků z veřejných rozpočtů.
(5) Porušením práva na ochranu osobnosti není poskytnutí informace o původci činnosti znečišťující nebo jinak ohrožující nebo poškozující životní prostředí obsažené v pravomocném rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu.

(6) Pokud je to možné, zpřístupní se požadovaná informace po vyloučení utajovaných skutečností. O takovém zásahu a jeho důvodu musí být žadatel vždy při zpřístupnění informace uvědoměn.

(7) Právo odepřít zpřístupnění informace trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
Zákon upravuje skutečnost, kdy orgán (instituce), který žádáte o informace, vám požadovanou informaci neposkytne. V lepším případě vás o takové skutečnosti informuje prostřednictvím rozhodnutí o odepření zpřístupnění požadované informace. V horším případě vám nedá vědět vůbec nic. V takovém případě se má za to že se orgán rozhodl informaci odepřít. Podrobnosti upravuje opět zákon, konkrétně § 9 zákona o právu na informace o životním prostředí:

(1) Pokud je zpřístupnění informace odepřeno, vydá orgán rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace. Toto rozhodnutí vydává orgán, který odepřel zpřístupnit informaci, nebo orgán, který je nadřízen právnické osobě, jež odepřela zpřístupnění informace. Toto rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od doručení žádosti.

(2) Rozhodnutí se nevydává v případě anonymní žádosti, nebo pokud žadatel podle § 3 odst. 2 tohoto zákona nedoplnil svou žádost, ač k tomu byl řádně a včas vyzván.

(3) Jestliže orgán ve stanovené lhůtě neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že rozhodl informace odepřít.

(4) Obdobně jako v odstavci 3 se postupuje v případě, kdy žadatel nesouhlasí s vyloučením utajovaných skutečností před zpřístupněním informace.

Pokud orgán odmítne informaci poskytnout samozřejmě se můžete proti odepření bránit a trvat na zpřístupnění požadované informace o životním prostředí. O tom zas příště...

čtvrtek 31. července 2008

DPH formuláře, formuláře k dani z přidané hodnoty

DPH formuláře, daň z přidané hodnoty formulář, vzory formulářů k dani z DPH

Daňové formuláře, formuláře k dani z přidané hodnoty, DPH. Přinášíme aktuální vzory daňových formulářů, které se vztahují k DPH - dani z přidané hodnoty. Všechny formuláře jsou v platném znění roku 2008 a jsou originálními vzory poskytovanými Ministerstvem financí ČR. Formuláře se týkají zejména všech plátců DPH. Tyto daňové formuláře jsou očíslovány dle označení ministerstvem financí. Všechny vzory je možné vytisknout a použít.

Daňové formuláře pro vyměřovací řízení DPH 2008

Přiznání k dani z přidané hodnoty v češtině - formulář 25 5401 vzor č. 14
Přiznání k dani z přidané hodnoty v (česko-anglická verze) - formulář 25 5401/A vzor č. 14
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty - formulář 25 5412 vzor č. 10
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty (anglická verze) - formulář 25 5412/A vzor č. 10
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty - formulář 25 5480 vzor č. 8
Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - formulář 25 5508 vzor č. 3
Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - dvojjazyčná verze (česko-anglická verze) - formulář 25 5521 vzor č. 2
Následné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - dvojjazyčná verze (CZ-EN) - formulář 25 5521/a vzor č. 2
Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení - formulář 25 5525 vzor č. 3
Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení - anglická verze - formulář 25 5525 vzor č. 3
Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty - formulář 25 5526 vzor č. 2
Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty - formulář 25 5527 vzor č. 2

Daňové formuláře jsou ke stažení zde

Další informace k dani z DPH můžete nalézt na stránkách České daňové správy

středa 30. července 2008

Osobní dotazník, formulář osobního dotazníku

Osobní dotazník, vzor osobního dotazníku, formulář personálního dotazníku

Osobní personální dotazník je dalším vzorem dotazníku připraveného k vyplnění. Tento typ osobního dotazníku se velmi často používá ve státní správě. Připravený vzor osobního dotazníku je možné tisknout nebo dále upravovat.

Při vyplňování osobních dotazníků byste se měli seznámit s tím, jak bude s vyplněným dotazníkem naloženo. Zejména jde o nakládání s osobními údaji a tedy jeho následnou skartací, či vložením do složky zaměstnance v případě, že budete přijati do zaměstnání. Nedoporučujeme podepsání souhlasu s libovolným nakládáním s údaji, které jste do dotazníku vyplnili. Vaše údaje by mohly být zneužity k marketingové činnosti dalších subjektů. Před vyplněním dotazníku byste měli být seznámeni s tím, jakým způsobem bude s vyplněným dotazníkem dále nakládáno a vždy by jste měli podepsat souhlas s nakládáním s vašimi osobními údaji. Právě ve vašem souhlasu by mělo být uvedeno k jakému účelu tento souhlas dáváte a jakým způsobem jej lze kdykoli odvolat.

Vzor/formulář osobního personálního dotazníku, osobní dotazník ve formátu .xls ke stažení Osobní dotazník

úterý 29. července 2008

Reklamace, reklamace zboží, vzor reklamace

Reklamace, vzor reklamace zájezdu

Přidáváme vzor reklamace zájezdu. Reklamce zboží či služeb je velmi individuální a tak žádný vzor reklamace - dokument neexistuje. Reklamce je vždy specifická a závisí na druhu zboží a obchodních podmínkách prodejce. Prodejce nesmí při reklamaci porušovat zákon, zejména občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Například při reklamaci nemůže prodejce požadovat vrácení zboží v původním obalu. Při reklamaci také není nutné mít záruční list, stačí doklad o koupi, případně svědek, který dosvědčí že jste zboží v prodejně zakoupili.

Vzor reklamace zájezdu se týká porušení cestovní smlouvy, kterou klient cestovní kanceláře uzavírá s cestovní kanceláří či agenturou. V cestovní smlouvě by měly být podrobně rozepsány všechny služby, které zájezd zahrnuje. V případě neposkytnutí všech služeb, nebo služeb v kvalitě, ve které jsou specifikovány v cestovní smlouvě, může klient podat reklamaci a nárokovat vrácení peněz. Reklamaci by měl klient podat nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, jinak nárok zaniká.

Reklamace, vzor/formulář reklamace zájezdu ve formátu .doc ke stažení Reklamace zájezduReklamace zájezdu - vzor

.......Adresa Cestovní kanceláře......
.......Adresa Cestovní kanceláře......
.......Adresa Cestovní kanceláře......V .......... dne ..............

Vážení,

zakoupili jsme si od Vaší cestovní kanceláře ................(název CK), ........................., IČ: ............. (dále jen „CK“), zájezd do Bulharska, do hotelu Kotva v přímořském letovisku Primorsko u pro dvě osoby od ........... do ............ Číslo smlouvy uzavřené s Vaší cestovní kanceláří je ..................

Po příjezdu do hlavního města Bulharska Sofie, kde jsme měli strávit jednu noc ve čtyř hvězdičkovém hotelu, nám bylo řečeno, že hotel je již plně obsazený a tedy budeme muset přenocovat v autobuse či na blízkém nádraží. Tímto byla z Vaší strany porušena cestovní smlouva uzavřená s námi dne ........ Doposud jsme od Vás nedostali žádné vyrozumění o finančním odškodnění za nesplněné služby.

Tímto tedy řádně a včas ve lhůtě uplatňujeme nárok na slevu z ceny zájezdu spočívající ve vrácení částky ......... Kč, kterou jsme zaplatili za výše uvedené služby, které nebyly realizovány. Peníze nám vraťte do deseti dnů od obdržení této výzvy na účet č. ......................

S pozdravem

Jan Novák
datum narození .............., bytem ............


Jana Nováková
datum narození .............., bytem ............

Reklamace, vzor/formulář reklamace zájezdu ve formátu .doc ke stažení Reklamace zájezdu

pátek 25. července 2008

Pověření, pověření zaměstnance

Pověření vzor, pověření formulář, pověření zaměstnance

Vzor pověření zaměstnance podle ustanovení "starého" zákoníku práce, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Zkontrolujte si pověření, které jste přijali od svého zaměstnavatele, zda odpovídá našemu vzoru.

Vzor/formulář pověření zaměstnance ve formátu .doc ke stažení Pověření

Pověření
dle § 9 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění


Zaměstnanec:
trvalé bydliště:
r.č.:


Věc: Pověření zaměstnance

Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 1.7.2005 jste v naší společnosti zaměstnán jako prodavač spojovacího materiálu.

Tímto Vás na základě výše uvedeného ustanovení zákoníku práce

pověřujeme,

abyste jménem naší společnosti přebíral od všech dodavatelů dodávky zboží a za tímto účelem vydával těmto dodavatelům vydával příslušná potvrzení.

V .................................... dne .........................

Zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

........................................................
...................................................................................................................................podpis zaměstnavatele

Vzor/formulář pověření zaměstnance ve formátu .doc ke stažení Pověření

Dohoda o sážkách ze mzdy

Srážky ze mzdy, dohoda o srážkách ze mzdy

Vzor dohody o srážkách ze mzdy uplatní zaměstnavatel v případě pokud se dohodne se zaměstnancem na úhradě vzniklé škody způsobené zaměstnancem.

Vzor dohody o srážkách ze mzdy ve formátu .doc ke stažení - Dohoda o srážkách ze mzdy


Dohoda o srážkách ze mzdy

Zaměstnavatel:
se sídlem IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

Zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:

uzavírají tuto dohodu o srážkách ze mzdy

Zaměstnanec ................. je zaměstnán u společnosti ........................ na pracovní pozici ................................. Zaměstnanec uzavřel dne .................... dohodu se zaměstnavatelem, ve které se zavázal zaplatit svému zaměstnavateli z titulu odpovědnosti za škodu, kterou mu způsobil svým zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů částku .................... Kč v pravidelných měsíčních splátkách ................ Kč měsíčně počínaje dnem .....................

Zaměstnanec souhlasí, aby zaměstnavatel k uspokojení tohoto nároku prováděl pravidelné srážky ze mzdy v částce ................... Kč měsíčně počínaje dnem ..................... až do zaplacení celé dlužné částky.

Smluvní strany tímto berou na vědomí, že v žádném měsíci nesmí srážky ze mzdy činit více, než by činily při provádění výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu.
V .................................... dne .........................

......................................................... ...........................................................................................
...........podpis zaměstnance........................................... ........... podpis zaměstnavatele

Vzor dohody o srážkách ze mzdy ve formátu .doc ke stažení - Dohoda o srážkách ze mzdy

úterý 22. července 2008

Platová třída, tabulky všech platových tříd

Platové třídy, výše platu podle platové třídy, seznam všech platových tříd

Platové třídy stanoví nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Celkem známe tři skupiny platových tříd stanovených právě nařízením vlády:

§ 5
Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

(2) Zaměstnanci, který je

a) pedagogickým pracovníkem^16) nebo vykonává výchovnou, vzdělávací, konzultační a další odbornou činnost v oblasti volného času dětí klientů azylových zařízení^17), nebo ve zdravotnických zařízeních,

b) zdravotnickým pracovníkem^18), který vykonává pedagogickou činnost,

c) výzkumným a vývojovým pracovníkem,

d) lektorem Justiční akademie^19),

e) zaměstnancem Správy jeskyní České republiky nebo Českého hydrometeorologického ústavu,

f) odborným pracovníkem muzea, galerie, knihovny^20), státní památkové péče, hvězdárny a planetária, zoologické zahrady, Národního filmového archivu, Divadelního ústavu nebo uměleckým zaměstnancem divadla, symfonického orchestru nebo pěveckého sboru,

g) pracovníkem v sociálních službách^21),

h) sociálním pracovníkem^22) nebo vedoucím zaměstnancem v zařízení sociálních služeb, jestliže je po něm v rámci téhož pracovního poměru, vedle výkonu řídící funkce, požadován i výkon činnosti sociálního pracovníka,

i) zaměstnancem, který vykonává práce převážně manuálního charakteru při zajišťování sjízdnosti, oprav a údržby pozemních komunikací, svozu a zpracování komunálního odpadu a údržby veřejné zeleně,

j) zaměstnancem Institutu pro místní správu Praha,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů
uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zaměstnanci, který je

a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,

b) úředníkem územního samosprávného celku^23),

c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,

d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,

e) zdravotnickým pracovníkem^18) a vykonává zdravotnické povolání,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Zdravotnickému pracovníkovi, který je vedoucím zaměstnancem ve zdravotnickém zařízení, náleží platový tarif podle předchozí věty jen v případě, je-li po něm v rámci téhož pracovního poměru, vedle výkonu řídící funkce, požadován i výkon zdravotnického povolání^24).

Zde přinášíme kompletní tabulky platových tříd rozdělených podle platových tříd, platových stupňů a platových tarifů.

Aktuální tabulky platových tříd ve formátu .xls ke stažení - Platové třídy

Plná moc výpověď, výpověď plné moci vzor

Výpověď plné moci, vzor

Přidáváme výpověď plné moci ze strany zmocněného. Pokud potřebujete ukončit plnou moc, kterou jste podepsali na časově neomezenou dobu, je třeba podat výpověď takovéto plné moci. Plná moc, která je uzavřena na splnění určitého úkonu zaniká nejpozději jeho splněním.

Článek se vzorem generální plné moci ke stažení

Vzor výpovědi plné moci ve formátu .doc ke stažení zde
Vzor výpovědi plné moci ve formátu .rtf ke stažení zdeVýpověď plné moci
Já .............................., datum narození .......................
bytem .................................,
tímto
VYPOVÍDÁM
plnou moc, udělenou mi dne ................ panem/paní ........................., narozeným/né dne .........................., bytem..............., v rozsahu zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, dále jednat jménem pane/paní .................., činit veškeré úkony včetně podávání písemných návrhů a žádostí, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních i či jiných řízení, přijímat plnění nároků a vymáhat neplnění povinností třetích osob, případně se nároků vzdávat, uzavírat smíry a narovnání.
Tato výpověď plné moci je platná dnem doručení.

V ..................... dne ....................

..................................
(Vaše jméno)

Vzor výpovědi plné moci ve formátu .doc ke stažení zde
Vzor výpovědi plné moci ve formátu .rtf ke stažení zde

Plná moc, vzor plné moci, plná moc formulář

Plná moc, vzor/formulář plné moci

Přidáváme vzor generální plné moci. Plnou moc upravuje občanský zákoník a lze ji zřídit mezi fyzickými a právnickými osobami v libovolné kombinaci.

Takzvanou generální plnou moc lze doporučit jen ve výjimečných a naléhavých případech. Pokud to není nevyhnutelné je lepší v plné moci vymezit přesné úkony, kterých se zmocnění týká tak, aby nemohlo dojít k zneužití plné moci či k nezamýšlenému jednání zmocněnce na úkor zmocnitele. Například při právním zastoupení lze vymezit plnou moc předmětem sporu.

Součástí udělení plné moci nemusí být podpis toho kdo plnou moc přijímá, přesto doporučujeme souhlas s přijetím plné moci doložit podpisem na plné moci samé. Vyhnete se tak případným dohadům, zejména s úředníky a orgány veřejné správy.

Zastoupení na základě plné moci upravuje občanský zákoník v § 31 takto:

§ 31
(1) Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění.

(2) Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc.

(3) Plnou moc lze udělit i několika zmocněncům společně. Není-li v plné moci udělené několika zmocněncům určeno jinak, musí jednat všichni společně.

(4) Je-li třeba, aby právní úkon byl učiněn v písemné formě, musí být plná moc udělena písemně. Písemně musí být plná moc udělena i tehdy, netýká-li se jen určitého právního úkonu.


Aktuální znění zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, naleznete zde.

Vzor všeobecné, takzvané generální plné moci nabízíme níže ke stažení zdarma.

Vzor plné moci ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor plné moci ve formátu .rtf ke stažení zdarma zdePlná moc
Já .............................., datum narození .......................
bytem .................................,

ZMOCŇUJI

pana/paní ..............................., datum narození ......................
bytem .................................,

k zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, dále jednat mým jménem, činit veškeré úkony včetně podávání písemných návrhů a žádostí, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních i či jiných řízení, přijímat plnění nároků a vymáhat neplnění povinností třetích osob, případně se nároků vzdávat, uzavírat smíry a narovnání.
Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V ..................... dne ....................

..................................
Zmocnitel

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:
V ..................... dne ....................

..................................
Zmocněnec

Vzor plné moci ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor plné moci ve formátu .rtf ke stažení zdarma zde

Dotazník, vzor osobního dotazníku, dotazník - formulář ke stažení

Osobní dotazník, formulář dotazníku, osobní dotazník vzor

Osobní dotazník slouží zejména k identifikaci osoby a shromáždění dalších osobních údajů, kterými mohou být: zájmy, fotografie, pracovní zkušenosti, rodinný stav apod. Osobní dotazník se též velmi často využívá při pohovorech s uchazeči o zaměstnání. Osobní dotazník je v tomto případě jakým si vodítkem pro zaměstnavatele, vedle životopisu a motivačního dopisu, podle kterého se snaží udělat si o uchazeči co nejpřesnější představu.

Níže uvedený vzor osobního dotazníku ke stažení je možné dále upravovat nebo vytisknout a ihned použít.

Vzor/formulář dotazníku, osobní dotazník ve formátu .xls ke stažení zde

sobota 19. července 2008

Doklad - příjmový pokladní doklad, vzor dokladu

Příjmový pokladní doklad, vzor dokladu zdarma.

Pokladní doklad příjmový je dalším vzorem pro účetnictví ke stažení zdarma. Níže uvedený vzor příjmového dokladu odpovídá tiskopisu pokladního příjmového dokladu, který můžete běžně zakoupit v papírnictví. Pokladní příjmový doklad slouží též jako daňový doklad. Vzor příjmového pokladního dokladu je ve formátu .xls a je možné jej libovolně upravovat a tisknout. Elektronické vedení příjmových dokladů je bezesporu užitečnější než vedení papírových příjmových dokladů. Pokud jste zkušenými uživateli tabulkového kalkulátoru (Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc apod.) můžete si pokladní doklad dále upravit a nastavit, tak abyste využili maximální potenciál elektronického provedení příjmového pokladního dokladu - automatické číslování dokladů, sčítání příjmových částek apod.

Příjmový pokladní doklad, vzor tiskopisu příjmového pokladního dokladu ve formátu .xls ke stažení zde

neděle 13. července 2008

Dodací list, vzor dodacího listu ke stažení

Dodací list, vzor dodacího listu, formulář - dodací list

Dodací list slouží k předání objednaného zboží, jako doklad o předání a převzetí zboží. Dodací list musí jít fyzicky s dodávkou, aby objednatel mohl provést přejímku dodaného zboží. Dodací list slouží pouze k prvotní evidenci zboží a proto není daňovým dokladem. Níže uvedený vzor dodacího listu obsahuje všechny předepsané náležitosti a splňuje náležité podmínky, aby jej bylo možné použít i v běžném skladovém provozu.

Dodací list, vzor dodacího listu ke stažení zdarma ve formátu .xls zde

Objednávka, vzor objednávky cz

Objednávka formulář, vzor objednávky, objednávkový list - vzor cz.

Objednávkový list je dalším účetním dokumentem pro firmy a živnostníky. Náležitostmi jsou zejména úplné udaje o objednateli a odběrateli, popis objednávaného zboží, místo a forma předání zboží, způsob a datum úhrady ceny za objednané zboží. K objednávce zboží se používají objednávkové formuláře nebo objednávkové či objednací listy.

Objednávkový list, vzor objednávkového listu ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

Kniha jízd, vzor knihy jízd ke stažení zdarma, formulář knihy jízd

Kniha jízd, vzor knihy jízd ke stažení zdarma.

Kniha jízd slouží pro přehlednou správu firemních nebo služebních vozidel. Formulář knihy jízd si můžete stáhnout zdarma ve formátu .xls a dále upravit podle konkrétních potřeb firmy, nebo vozového parku.

Kniha jízd, vzor formuláře knihy jízd ve formátu .xls ke stažení zde
 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz