neděle 11. září 2011

Trestní oznámení - vzor trestního oznámení

Trestní oznámení je podání v trestním právu směřující k zahájení úkonů v trestním řízení. Trestní oznámení je upraveno § 59 zákona č. 141/1961, trestního řádu. Trestní oznámení musí podle tohoto zákona obsahovat předepsané náležitosti. Vzor trestního oznámení si můžete stáhnout na konci článku.

Druhy trestního oznámení
Trestní oznámení může podat kdokoli, tedy fyzické i právnické osoby, zájmová sdružení a také orgány státní správy a samosprávy. Podle § 59 odst. 1 trestního řádu rozlišujeme tyto druhy trestních oznámení.
-          písemné
-          ústní do protokolu
-          telegrafické
-          telefaxem
-          dálnopisem
-          elektronicky
-          telefonem

Náležitosti trestního oznámení
Náležitosti trestního oznámení upravuje § 59 odst. 4 trestního řádu. Náležitosti trestního oznámení jsou tyto:
-          kterému orgánu činnému v trestním řízení je trestní oznámení podáváno
-          kdo jej činní
-          čeho se týká
-          co sleduje
-          datum
-          podpis

Počet stejnopisů při podání trestního oznámení je 1. K trestnímu oznámení musejí být přiloženy také přílohy, pokud na ně je v trestním oznámení odkazováno.


Vzor trestního oznámení


OZNÁMENÍ O SKUTEČNOSTECH NASVĚDČUJÍCÍCH TOMU, ŽE BYL SPÁCHÁN TRESTNÝ ČIN
(TRESTNÍ OZNÁMENÍ)

Policie České republiky
Obvodní oddělení Brno - sever
Příční 200/31
615 00 Brno-Zábrdovice

Věc: Oznámení Petra Hubáčka, jednatele společnosti HOKEJKA, s. r. o., se sídlem v Brně, o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin podvodu

Já, níže podepsaný Petr Hubáček, nar. …………., podnikatel, bytem Brno, U Puku č. 12, jsem společníkem a jednatelem obchodní společnosti HOKEJKA, s. r. o., se sídlem v Brně, Bruslařů č. 35, tímto podávám

oznámení

o skutečnostech nasvědčujících tomu, že došlo ke způsobení škody obchodní společnosti, jejímž jsem statutárním orgánem, byl spáchán trestný čin podvodu podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, jehož se dopustil zatím neznámý pachatel tím, že na podkladě padělané plné moci a objednávky údajně vystavených společností LED, s. r. o., se sídlem v Zlíně, a poté, co se prokázal občanským průkazem na jméno Petr Dařbuján, nar. …….., vylákal od zaměstnanců mé společnosti HOKEJKA, s. r. o., tři sady brankářské hokejové výbavy, 50 hokejek a 100 puků, v celkové výši 249 534,- Kč, které postupně odebral ve dnech 10. 10. až 8. 1. 2010, aniž zaplatil za odebrané zboží. Nezaplacením za odebrané zboží způsobil škodu ve výše uvedené výši. Podrobnou specifikaci podvodně odebraného a nezaplaceného zboží a vyčíslení jeho hodnoty obsahuje příloha č. 1 tothoto oznámení. Po nezaplacení zboží jsem kontaktoval jednatele společnosti LED s.r.o., pana Jana Pituleho, který mi potvrdil, že dodané zboží si u nás společnost LED s.r.o. nikdy neobjednala a že Petr Dařbuján není s jejich společností v žádném pracovním ani jiném právním vztahu a že nikomu takovému ani neudělili plnou moc jednat jménem jejich společnosti, a že jej nezná. Padělaná plná moc společnosti LED, s. r. o. tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení. Údajná objednávka zboží od naší společnosti jsou v příloze č. 3. tohoto oznámení.
Na základě výše uvedených skutečností jsem přesvědčen, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění a prověření uvedených skutečností, které důvodně nasvědčují spáchání trestného činu podvodu. Zároveň tímto

žádám, 

aby mne policejní orgán do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměl o učiněných opatřeních.
V Brně dne 2. dubna 2010
                                                                                                                                          Petr Hubáček, jako jednatel
                                                                                                                                           společnosti HOKEJKA, s. r. o.

Přílohy dle textu:
1. Seznam odebraného zboží
2. Padělaná plná moc
3. Objednávka zboží


Vzor trestního oznámení ke stažení

sobota 3. září 2011

Rozvrh hodin

Školní rok začal, a proto přidáváme vzory aktuálních školních rozvrhů pro školní rok 2011/2012. Školní rozvrh se hodí jak prvňáčkům tak těm co se vrací znovu do školy. Pro prvňáčky máme vzor barevného rozvrhu. 

Rozvrh pro školáky obsahuje rozpis všech školních prázdnin ve školním roce 2011/2012. Pokud chcete pouze jednoduchý rozvrh, je pro vás určena třetí verze rozvrhu – černobílý rozvrh s časy hodina přestávkami.
Rozvrh hodin si můžete stáhnout jak v PDF připravený k vytištění, tak ve formátu .xls pro vlastní úpravu rozvrhu.

Rozvrh hodin vzor ke stažení a vytištění

Rozvrh hodin - program
K plánování rozvrhu slouží také speciální jednoduchý program, který si můžete stáhnout a vytvořit si vlastní rozvrh například pro termíny vašich kroužků pro nový školní rok i pro školní vyučování. Program pro tvorbu rozvrhu:

pátek 22. dubna 2011

Dohoda o provedení práce 2011

Dohoda o provedení práce je jedním z nejčastěji hledaných vzorů. Rok 2011 přinesl v dohodě o provedení práce několik změn. Přečtěte si aktuální znění zákoníku práce k dohodě o provedení práce.

Dohoda o provedení práce v roce 2011 
Od 1.1.2011 musí být dohoda o provedení práce vždy písemná. Do konce roku 2010 bylo možné uzavírat dohodu o provedení práce také ústně. Maximální limit odpracovaných hodin zůstal stejný jako v roce 2010 a činní 150h za rok souhrnu všech dohodu o provedení práce uzavřených s jedním zaměstnavatelem. Pozor, zaměstnanec tedy může v průběhu roku u jednoho zaměstnavatele uzavřít více dohod o provedení práce, avšak celkový počet odpracovaných hodin na dohodu o provedení práce nesmí překročit 150 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Výše odměny za hodinu práce není omezena. Teoreticky je tedy možné za jednu odpracovanou hodinu inkasovat například 150 tisíc. Z dohody o provedení práce se neplatí sociální ani zdravotní pojištění a to jak v případě zaměstnavatele tak zaměstnance. Zaměstnanec má samozřejmě povinnost příjem z dohody o provedení práce přiznat v daňovém přiznání.

Změny zákona o zaměstnanosti 2011 
Zákon o zaměstnanosti se dotkl dohody o provedení práce zejména tím, že nově zaregistrovaní uchazeči o zprostředkování zaměstnání na úřadě práce (registrovaní nezaměstnaní na úřadě práce), kteří zároveň pobírají podporu v nezaměstnanosti, si již k této podpoře nemohou přivydělat, tak jak tomu bylo v minulých letech. Změna zákona o zaměstnanosti přivýdělek nezaměstnaným, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti, zakázala. Velmi častým způsobem přivýdělku přitom byla právě práce na dohodu o provedení práce.


Dohoda o provedení práce 2011 - vzor ke stažení

Dohoda o provedení práce 2011 – vzor ke stažení

Dále čtěte: Změny v zákoníku práce 2012

čtvrtek 3. února 2011

Daňový kalendář 2011 - daně únor 2011

Daňový kalendář na únor 2011. Pomalu se blíží termín podání daňového přiznání z příjmu za rok 2010. Podívejte se na daňové povinnosti, které vás čekají již v únoru 2011. Daňový kalendář na měsíc únor 2011 najdete níže. V daňovém kalendáři je rozpis termínů pro spotřební daň, daň z příjmů, DPH, energetické daně. 

Daňový kalendář únor 2011
STŘEDA 9. 2. 2011
 • spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
ÚTERÝ 15. 2. 2011  
 • daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2011 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2010
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

PONDĚLÍ 21. 2. 2011
 • daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
ČTVRTEK 24. 2. 2011
 • spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
PÁTEK 25. 2. 2011
 • spotřební daň - daňové přiznání za leden 2011
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2011 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden 2011 – souhrnné hlášení za leden 2011
 • energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2011
PONDĚLÍ 28. 2. 2011
 •  daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2011 

pondělí 31. ledna 2011

Daňový kalendář 2011 - daně leden 2011

Daňový kalendář na leden 2011. Blíží se termín který zná většina občanů a tím je povinnost od 31. 3. 2011 podat daňové přiznání z příjmu za rok 2010. Ovšem pro živnostníky, podnikatele a majitel nemovitostí platí v průběhu celého roku daňové povinnosti. Daňový kalendář na měsíc leden 2011 obsahuje rozpis termínů daňových povinností plateb a hlášení. Podívejte se také na celý daňový kalendář na rok 2011.

Daňový kalendář leden 2011

PONDĚLÍ 10. 1. 2011
 • spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
ČTVRTEK 20. 1. 2011  
 • daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
ÚTERÝ 25 .1. 2011
 • spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2010
 • spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2010 (pokud vznikl nárok)
 • spotřební daň - souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2010
 • energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2010
PONDĚLÍ 31. 1. 2011
 •  biopaliva - hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
 • daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2010
 • daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2011
 • daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2010

Daňový kalendář leden 2011 ke stažení - daňový kalendář leden 2011

Menstruační kalendář

Menstruační kalendář vám poslouží pro záznamy menstruačního cyklu. Menstruační cyklus trvá obvykle 28 dní. Může být však delší i kratší a to v rozmezí mezi 21 dny a 35 dny. Délka menstruačního cyklu závisí na mnoha faktorech.

Podle menstruačního kalendáře si můžete vypočítávat plodné a neplodné dny. Menstruační kalendář však především slouží k zaznamenávání pravidelného měsíčního krvácení, které je vhodné zaznamenávat pro vašeho lékaře.

Menstruační kalendář k tisku
Menstruační kalendář k tisku vám zde nabízíme zdarma. Jedná se o základní verzi menstruačního kalendáře, do které si záznamy musíte zaznamenávat sama. Pro vašeho lékaře je tento kalendář naprosto dostatečný.

Menstruační kalendář k tisku a ke stažení - menstruační kalendář

úterý 11. ledna 2011

Kalendář 2011 ke stažení

Kalendář pro rok 2011 ke stažení on-line

Kalendář 2011 na jednom listu k pověšení na nástěnku, do pracovny nebo na váš pracovní stůl. Kalendář 2011 si zdarma a on-line můžete stáhnout zde:

Kalendář pro rok 2011 ke stažení - kalendář 2011

pondělí 10. ledna 2011

Plánovací kalendář 2011, pracovní kalendář 2011

Plánovací kalendář 2011 ke stažení. Plánovací kalendář využijete pro plánování dovolené a dalších pracovních nebo rodinných aktivit. Plánovací kalendář bývá někdy nazýván také jako pracovní kalendář.

Plánovací kalendář 2011
Plánovací kalendář 2011 nám poskytl právní portál Pro právo si můžete stáhnout zdarma. pokud byste uvítali jiný typ či formát plánovacího kalendáře, tak si o něj napište do komentářů.

Plánovací kalendář 2011, pracovní kalendář 2011 ke stažení - plánovací kalendář 2011

pátek 7. ledna 2011

Lunární kalendář 2011

Přinášíme vám Lunární kalendář pro rok 2011 ke stažení zdarma. Lunární kalendář patří mezi oblíbený typ kalendáře. Lunární kalendář vychází z cyklického počítání času založeném na pozorování měsíčních cyklů. Lunární kalendář je v České republice velmi oblíbený a nejznámější Lunární kalendář u nás je Lunární kalendář Krásné paní.

Zvláštnosti Lunárního kalendáře se můžete dočíst například na Wikipedii - Lunární kalendář. V dnešní době používá lunární kalendář spousta esoterických kurzů. Lunární kalendář se také využívá při půstu, nebo očistné dietě, kdy pracuje s úbytkem měsíce a jeho dorůstáním.

Lunární kalendář 2011
Lunární kalendář 2011 on line ke stažení a vytištění. Na každém listu kalendáře je samostatný měsíc. Pokud byste měli zájem o jiný formát Lunárního kalendáře pro rok 2011 napište do komentářů o jaký.

Lunární kalendář 2011 ke stažení - Lunární kalendář 2011
 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz