pátek 24. prosince 2010

Vánoční SMS, SMS k novému roku 2010

Vánoční SMS, nový rok SMS, SMS k Novému roku, přání k Vánocům a novému roku PF 2010

Pošlete svým známým vtipnou SMS k Vánocům a k Novému roku. Přečtěte si inspiraci od nás a pošlete vánoční SMS svým známým, kolegů či partnerům.

SMS k Vánocům - vánoční SMS:

"Večer plný překvapení, pocit, který jindy není, dobré jídlo do bříška, bohatého Ježíška. Tohle všechno na vánoce, hodně zdraví v novém roce."

"Preji Ti to, co clovek nejvic potrebuje - zdravi. Preji Ti to, co clovek marne hleda - stesti a to bez ceho se neda zit - lasku. Krasne Vanoce"

"Malý andělíček v okně stál a krásné Vánoce všem okolo přál. Aby v novém roku zdraví, štěstí, lásku měli a stále se na sebe pěkně usmívali."

Vtipné SMS !!!

"Žádám Vás o odřezaní spodních větví na Vašem stromečku, abych si neodřel prdel, až Vám pod něj příjdu nasrat. Ježíšek"

"Priletel k nam Jezisek, mel poblitej kozisek. Misto darku odpadky, chce zustat i na svatky... Nalitej jak mraky, poslu Ti ho taky!"

"GO Jezisku GO! At prachy se vytresou. Tvuj Oslik."

"Leti Jezisek s nadilkou, vrti pritom prdylkou, zizen pry ma jako tram, leti, leti, primo k vam. Pokud cekas nadilku, nech za oknem lahvinku"

"Chumeli se chumeli, vlocka stiha vlocku, a nas pejsek za plotem suka Vasi kocku."

SMS k novému roku 2010 - novoroční SMS:


"Ať zvony zvoní a srdce plesají, ať svíce hoří a číše cinkají. Teď když ke štěstí je jen krok, proto Vám přeji, šťastný nový rok."

"Stastny Novy rok a strizlivy krok!"

"Do nového roku hodně pohody, žádné nehody, významné dohody, legrační příhody a další významné výhody."

"Posílám Vám SMS, opijte se ještě dnes! Zdraví, štěstí, dobrý mok, ať je šťastný Nový rok."

čtvrtek 25. listopadu 2010

Dopis Ježíškovi, vzor dopisu pro Ježíška

Dopis Ježíškovi píšou snad všechny malé děti. Česká pošta připravila jako každý rok svoji nebeskou poštu, kam mohou všichni poslat dopis Ježíškovi.

Vzor dopisu pro Ježíška
Dopis Ježíškovi píší všechny děti i dospělí vždy sami. Proto od nás nečekejte nějaký vzor dopisu Ježíškovi, či radu co do dopisu pro Ježíška napsat. Ani dopis Ježíška k vytisknutí, ani šablonu, předlouhu dopisu Ježíškovi. Nebo snad dokonce vzor dopisu od Ježíška. Dopisy od Ježíška píše přeci sám Ježíšek :)

Česká pošta o poště pro Ježíška píše:
Děti posílají Ježíškovi dopisy s vánočním přáním odnepaměti, ale teprve šestnáctým rokem můžou mít doručení nebeskému adresátovi úředně potvrzeno. V novodobé historii se ukazují případy, že kdejaký úřad chce být žádaným prostředníkem, ale málo platné, Česká pošta na Božím Daru má s poštou nebeskou nejdelší spolupráci a nebi je nejblíže. Boží Dar je totiž nejvýše položené město ve střední Evropě.

Letošní razítko na dopisy od Ježíška

Autor: akademický malíř Pavel Sivoko/Česká pošta


Jak poslat dopis od Ježíška?
Přání nebo dopis od Ježíška můžete poslat v obálce poštou na adresu: 

Český Ježíšek
Boží Dar 1
Boží Dar 362 62


Všechna vánoční přání ale musí mít nalepenou známku a napsanou adresu toho, komu má být doručeno. V prosinci pak přání rozešle Ježíšek adresátům.

Nezapomeňte však, že děti nechávají dopis pro Ježíška za oknem :)

pátek 22. října 2010

Potvrzení o výši příjmu, potvrzení o příjmu pro půjčku - vzor

Aktualizovaný vzor!
Potvrzení o výši příjmu je nejčastější dokument, který požadují předložit banky nebo úvěrové společnosti pro schválení půjčky, úvěru či hypotéky. V posledních letech lze půjčku stále častěji získat i bez doložení potvrzení o výši příjmu. Půjčku tak mohou získat i lidé bez příjmu. Jedná se o takzvané půjčky bez potvrzení příjmu. Potvrzení o výši příjmu ovšem mohou požadovat i některé úřady, zejména finanční úřad či sociální odbor, pokud žádáte o některou ze sociálních podpor.

Většina bank a úřadů má k doložení výše příjmu svůj vlastní formulář nebo tiskopis. Pro kontrolu toho co se všechno do potvrzení o výši příjmu uvádí lze ale velmi dobře využít vzor, který si můžete níže stáhnout.

Potvrzení o výši příjmu - náležitosti
Vzor potvrzení o výši příjmu obsahuje údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci. Dále výši měsíčního příjmu, případně souhrn příjmu za určité časové období. Důležitý údaj, který hraje velkou roli při žádosti o půjčku či úvěr, jsou další srážky z platu nad rámec zákonných srážek. V potvrzení o výši příjmu zaměstnavatel uvede všechny další pravidelné srážky, mezi které z pravidla patří splátky na již poskytnuté půjčky, náhrada škody zaměstnavateli, nebo srážky na základě soudního rozhodnutí. Dále se do potvrzení o výši příjmu uvádí druh pracovního úvazku, začátek a konce zaměstnání (je li znám).

Vzor potvrzení o výši příjmu zdarma ke stažení – potvrzení o výši příjmu

pondělí 6. září 2010

Bodový systém, body za dopravní přestupky – kompletní výpis

Od 1. 7. 2006 platí v České republice bodový systém, tedy hodnocení dopravních přestupků a trestných činů spáchaných při provozu na pozemních komunikacích body, někdy nazývanými také trestními body za dopravní přestupky. Bodový systém zavedla novela zákona č.361/2000 Sb., o silničním provozu na pozemních komunikacích (silniční zákon).  V příloze silničního zákona nalezneme úplný výpis přestupků a trestných činů, za které jsou řidičům udělovány trestné body a přesnou výši bodů za konkrétní přestupky.

Bodový systém výše bodů za dopravní přestupky
Bodový systém zavedl stupnici bodů za dopravní přestupky od 1 do 7 podle jejich závažnosti. 

Podrobný výpis přestupků a výše bodů:

Bodový systém - 7 bodů
 • Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
 • Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky.
 • Odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem.
 • Odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.
 • Odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.
 • Způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví.
 • Při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci, nebo po ohlášení dopravní nehody.

Bodový systém - 6 bodů
 • Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem.
 • Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno.
 • Při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno.
 • Vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno.
 • Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz.

Bodový systém - 5 bodů
 • Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
 • Řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče.
 • Řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti.
 • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec.
 • Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu.

Bodový systém - 4 body
 • Při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky.
 • Při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje.
 • Ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání.
 • Nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě.
 • Překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisů.
 • Řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu podléhá.
 • Řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena.

Bodový systém - 3 body
 • Při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí hmotná škoda nižší než 100 000 Kč nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo odmítnutí sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci.
 • Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla.
 • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec.
 • Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit.
 • Ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého.
 • Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰.
 • Překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu.

Bodový systém - 2 body
 • Nedovolená jízda po tramvajovém pásu.
 • Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu.
 • Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6.
 • Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil.
 • Porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel.
 • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km.h-1 v obci nebo o méně než 30 km.h-1 mimo obec.

Bodový systém - 1 bod
 • Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti stanovené v § 35 odst. 1.
 • Neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu.
 • Porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla.
 • Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 - zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání).
 • Neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením.
 • Neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy.

Za 12 získaných bodů přijde řidič o řidičský průkaz. Pokud řidič po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců nespáchá žádný dopravní přestupek, odečtou se mu  ze získaných bodů 4 body. Za dalších 12 měsíců se řidiči odečítají další 4 body, a pokud po dobu 36 měsíců v kuse nespáchá žádný dopravní přestupek, odečtou se řidiči všechny zbývající body. O podrobný výpis bodů může každý řidič požádat na obecním úřadě nebo Czech Pointu.

středa 30. června 2010

Plná moc vzor

Přidáváme aktualizovaný vzor plné moci
Plná mocí zmocňuje zmocnitel zmocněnce k zastupování (vykonání právního úkonu) v konkrétní věci. Ve složitějších případech se používá takzvaná generální plná moc. Při udílení generální plné moci doporučujeme býti opatrný. Pokud je třeba udělit plnou moc například advokátovi při zastupování, je důležité vymezit případ ve kterém je plná moc udílena. Plnou moc podrobně upravuje občanský zákoník.

Plná moc - náležitosti
Plná moc musí obsahovat tyto náležitosti:
 • kdo plnou moc uděluje (zmocnitel)
 • komu je plná moc udělována (zmocněnec)
 • vymezení právních úkonů, ke kterým je plná moc vystavena
 • časové období plné moci
 • datum udělení plné moci a podpis zmocnitele a prohlášení o přijetí plné moci od zmocněnce

  Způsob udělení plné moci
  Nejčastěji se plná moc uděluje písemně. Ve většině případů není třeba mít plnou moc notářsky ověřenou. Plnou moc lze také udělit ústně, nebo přímo na jednání zápisem do protokolu.

  Vzor generální plné moci

  Plná moc
  Já .............................., datum narození .......................
  bytem .................................,

  ZMOCŇUJI

  pana/paní ..............................., datum narození ......................
  bytem .................................,

  k zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, dále jednat mým jménem, činit veškeré úkony včetně podávání písemných návrhů a žádostí, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních i či jiných řízení, přijímat plnění nároků a vymáhat neplnění povinností třetích osob, případně se nároků vzdávat, uzavírat smíry a narovnání.
  Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

  V ..................... dne ....................

  ..................................
  Zmocnitel

  Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:
  V ..................... dne ....................

  ..................................
  Zmocněnec

  Vzor plné moci ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
   
  PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz