sobota 16. května 2009

Povinná výbava do auta na Slovensku

Od 1.5.2009 je povinnou výbavou autolékárničky na Slovensku také Karta první pomoci (Karta prvej pomoci). Kartu prvej pomoci si stačí pouze stáhnout z internetu a vytisknout. Slovenská vyhláška nestanoví její formální náležitosti, neboli její vzhled. Tato informace je potvrzena i od Ministerstva dopravy Slovenské republiky.

Dlouho se spekulovalo zda je Krata prvej pomoci povinná i pro Čechy. Konečný názor zůstává pořád nejednoznačný, proto doporučujeme si vzor Karty prvej pomoci stáhnout a před vaší cestou na Slovensko si jej do autolékárničky přibalit.

Vzor Karty první pomoci (Karty prvej pomoci), součásti auto-výbavy pro Slovensko, ke stažení zdarma zde

Povinná výbava do auta 2009

Povinná výbava auta k provozu automobilu na pozemních komunikací v ČR je upravena ve vyhlášce 341/2002 Sb., a pozdější vyhláškou 100/2003 Sb., v § 32. Povinná výbava musí být ve vozidle při jeho provozu na pozemní komunikaci.

Vyhláška detailně specifikuje konkrétní formu každé z položek povinné výbavy.

Níže uvedený seznam obsahuje aktuální povinnou výbavu auta v České republice.

1. Náhradní elektrické pojistky
Po jednom kusu od každého druhu , který se v autě vyskytuje.

2. Náhradní žárovky
Po jednom kuse od každé žárovky, která se používá na autě, včetně výbavy k jejich výměně.

3. Příruční zvedák - hever
Zvedák musí unést minimálně stejnou váhu kolik váží samotný vůz.

4. Klíč na šrouby kol
Pokud jsou na vozidle i pojistné šrouby tak klíč na tyto speciální šrouby.

5. Náhradní kolo
Pokud na autě je více rozměrů pneumatik, musí být náhradní kolo použitelné na všechny kola auta.

6. Lékárnička
Musí být neprošlá a vybavena obsahem dle zvláštních předpisů.

7. Výstražný trojúhelník
Slouží k označení vozidla překážejícímu plynulému provozu.

Doporučenou, nikoliv však povinnou výbavou osobního automobilu je například: tažné lano, hasicí přístroj, reflexní vesta, pracovní rukavice, bateriová svítilna, měřič tlaku vzduchu, startovací kabely, voda (nejlépe destilovaná) apod.

Pokud se s autem chystáte do zahraničí, zjistěte si povinnou výbavu automobilu v zemi do které pojedete. Povinná výbava není v Evropě ve všech zemích zdaleka stejná a mohla by vás nesprávná výbava auta stát nepříjemná eura navíc.

čtvrtek 19. března 2009

Osobní bankrot, oddlužení formuláře a vzory

Přinášíme kompletní souhrn vzorů dokumentů nutných pro podání návrhu oddlužení (osobní bankrot), přihlášení pohledávek a hlasovacích lístků.

Osobní bankrot neboli institut oddlužení je od 1.1.2008 nový způsob zbavení se dluhů, které dlužník nezvládá splácet. Umožňuje za určitých podmínek dohodnutí splátkového kalendáře se všemi věřiteli a poskytuje dlužníkovi ochranu před exekucí a dalším narůstáním jeho dluhů. Ovšem musí s tím souhlasit všichni věřitelé i soud.

Institut oddlužení upravuje zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Konkrétně je institut oddlužení obsažen v § 389 až § 394 insolvenčního zákona a pro insolvenční řízení ve kterém se rozhoduje o oddlužení platí obecné části insolvenčního zákona.

Návrh na povolení oddlužení, žádost o vyhlášení osobního bankrotu
Návrh na povolení oddlužení - formulář
Návrh na povolení oddlužení - pokyny k vyplnění

Přihláška pohledávky
Přihláška pohledávky - formulář
Přihláška pohledávky - pokyny k vyplnění
Hromadná přihláška pohledávky

Hlasovací lístek dle § 50 insolvenčního zákona
Hlasovací lístek dle § 50 - formulář
Hlasovací lístek dle § 50 - pokyny k vyplnění

Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 insolvenčního zákona
Hlasovací lístek dle § 346 - formulář
Hlasovací lístek dle § 346 - pokyny k vyplnění

Hlasovací lístek podle § 401 insolvenčního zákona
Hlasovací lístek dle § 401 - formulář
Hlasovací lístek dle § 401 - pokyny k vyplnění

úterý 17. března 2009

Návrh zápisu nebo změny v obchodním rejstříku - veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Na zápis do obchodního rejstříku je nutné použít formulář k tomu určený. Tento formulář slouží i pro provedení změny zapsaných údajů o společnosti.

Přinášíme formulář - vzor na zápis veřejné obchodní společnosti do obchodního rejstříku. Kromě vyplněného formuláře je k zápisu do obchodního rejstříku nutné také přiložit některé další dokumenty jako přílohy. Seznam příloh, které je třeba přiložit při zápisu veřejné obchodní společnosti do obchodního rejstříku si zde můžete také stáhnout. Dalším potřebným dokumentem pro správné vyplnění žádosti o změnu nebo zápis společnosti do obchodního rejstříku jsou pokyny k vyplnění formuláře pro zápis či změnu.


Dokumenty pro zápis, změnu veřejné obchodní společnosti ke stažení:


Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku veřejné obchodní společnosti ve formátu .doc - stahujte zde

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku veřejné obchodní společnosti ve formátu .pdf - stahujte zde

Pokyny k vyplnění formuláře veřejné obchodní společnosti ve formátu .pdf - stahujte zde

neděle 8. března 2009

Pozvánka – vzor pozvánky na oslavu, narozeniny a jednání

Pozvánka na různé akce je prvotní informace, která pozvaným zpravidla vytvoří první dojem z akce na kterou jsou zváni a tedy může mít velký vliv na to zda pozvaní na akci přijdou. Proto se může hodit při tvoření pozvánky nechat inspirovat některými vzory pozvánek.

Narozeninové pozvánky
U narozeninových pozvánek je pravděpodobně nejvíce prostoru pro vaši kreativitu. Na rozdíl od např. svatebních oznámeních nebo pozvánek na reprezentativní akce u pozvánky na oslovu vašich narozenin si nemusíte příliš lámat hlavu s tím, jestli vaše pozvánka není příliš výstřední.

Pozvánky na třídní srazy

Pozvánka na třídní sraz také nepatří mezi pozvánky, které musejí být čistě formální. I zde se toleruje a někdy dokonce očekává, že taková pozvánka bude alespoň trochu výstřední a zajímavá. Samozřejmě pokud pořádáte třídní sraz po 40 letech zvolíte zřejmě konzervativnější podobu pozvánky.

Pozvánky na oslavy a pozvánky na večírky
Pozvánky na oslavy a večírky mohou být výstřední, šílené nebo také konzervativní a na patřičné úrovni. Pokud pořádáte večírek pro známé nebo oslavu pro kamarády nekroťte své představy. Originální pozvánkou určitě nezklamete. Jiné to je v případě firemních večírků či firemních oslav. zde velmi záleží o jakou firmu jde. Pokud vás tedy šéf pověří vytvořením nebo vybráním pozvánky na firemní večírek zeptejte se jakou představu asi tak šéf má. Mohlo by nastat nepříjemné fou paux pokud by pozvánka s obnaženými slečnami přistála na stole nejvýznamnějšího obchodního partnera vaší firmy.

Firemní pozvánky, pozvánky na konference, reprezentativní pozvánky
Vzory pozvánek na firemní akce tedy musejí vypadat zejména reprezentativně a přiměřeně vážně. V případě reprezentativní firemních pozvánek může být vhodné využít nabídky některé z reklamních agentur či grafických studií, kde vám takovou pozvánku vytvoří grafický specialista. ovšem i tady platí zásada že výjimka potvrzuje pravidlo. Pozvánky na firemní akce reklamních agentur určitě bude hýřit odvážnými nápady.

Pozvánky, vzory ke stažení

Na závěr dva vzory pozvánky ke stažení a použití zdarma


Vzor pozvánky na oslavu narozenin - pozvánka vzor narozeniny
Vzor pozvánky na party - pozvánka vzor party

neděle 15. února 2009

Výkaz zisku a ztrát, fomulář k účetní závěrce ke stažení

Přinášíme další formulář pro účetnictví do daňového přiznání 2009 - vzor výkazu zisku a ztrát.

Výkaz zisku a ztrát pro účetní jednotky. Výkaz zisku a ztrát jsou povinny sestavit ty účetní jednotky, které nevyužívají možnosti sestavit účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem s výjimkou akciových společností, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu a těch, u kterých tak stanoví zákon o účetnictví.

Formulář pro výkaz zisku a ztrát ke stažení zdarma zde - Výkaz zisku a ztrát

úterý 10. února 2009

Přihláška na VŠ, přihláška na vysokou školu vzor

Vzor přihlášky na vysokou školu. Přihláška na VŠ musí být podána na předepsaném formuláři. Většina škol používá elektronický formulář přihlášky, ale některé školy stále akceptují pouze písemnou přihlášku. Přinášíme vám vzor písemné přihlášky i s návodem jak přihlášku vyplnit.

V přihlášce na VŠ musíte zejména vyplnit údaje, které se týkají vašeho prospěchu, studijního oboru, studijního průměru a školy a studijního oboru na který se hlásíte. Na většinu humanitních vysokých škol je třeba podat přihlášku do 28.2.2009, naopak technické VŠ mají lhůtu pro podání přihlášky zpravidla další.

Přihláška na VŠ v papírové formě ke stažení
Přihláška na VŠ vzor ke stažení - přihláška VŠ

Pokyny k vyplnění přihlášky na VŠ
Obecné pokyny k vyplnění přihlášky na VŠ ke stažení - pokyny k vyplnění přihlášky VŠ

pondělí 9. února 2009

Valentýn přání, vzory přání k Valentýnu - SMS

Pomalu se nám blíží svatý Valentýn a tak by se možná hodila nějaká ta přání a přáníčka pro vaše milé.

SMS přání ke svatému Valentýnu 2009
Tady několik slovních přání k Valentýnu, které můžete poslat ke svatému Valentýnu jako SMS:

"Valentynku moje lasko dneska tobe posilam. At vis ze ja neustale pro te v srdci misto mam."

"Vlastníš to, co nemá nikdo jiný na světě ... klíč k mému srdci. Miluji Tě a přeji Ti krásného Valentýna"


"Nemusíme ani slavit den sv.Valentýna, protože ty jsi můj valentýnek.
"

"Miláčku, proč slavit svatého Valentýna právě 14.února? Každý den, kdy jsme spolu je přece dnem zamilovaných."

"Na svatého Valentýna srdíčko své otvírám, že jsi moje velká láska, stále na Tě vzpomínám a polibky do dáli za tebou já posílám."

"Miluji tě víc než vanilkovou zmrzlinu................. a vanilkovou zmrzlinu miluji nejvíc na světě."

"Jen jedno přání si mé srdce přálo, aby bylo Tebou navždy milováno. Lásko má já Tě rád mám a přeji Ti krásného Valentýna.
"

Nezapomeňte, že Valentýn má svátek už 14. února!

sobota 7. února 2009

Přihláška SŠ, přihláška na střední školu vzor

Vzor přihlášky na SŠ


Nové aktuální vzory přihlášek na střední školy (přihlášky SŠ). Ministerstvo školství zveřejnilo nové vzory přihlášek na střední školy. Pokud se letos hlásíte na střední školu stáhněte si následující vzory přihlášek. pamatujete že nově je možné podat až tři přihlášky na střední školu. Přečtěte si před podáním přihlášky změny které nastaly proti minulým letem.

Změny v přijímacím řízení na střední školy v roce 2009

 • V prvním kole se může uchazeč přihlásit až na 3 obory vzdělání
 • Přihláška se podává přímo střední škole/-ám, kam se uchazeč hlásí
 • Kritéria pro přijetí vyhlašuje ředitel SŠ do konce ledna
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, která nevypisuje přijímací zkoušky, může poslat bezprostředně po termínu pro doručení přihlášek (po 15. březnu);
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky (v období od 22. dubna až 7. května)
 • Přijetí je třeba potvrdit do 5 pracovních dnů od doručení kladného rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy; zápisový lístek uchazeč ze základní školy obdrží v základní škole zápisový lístek je možno vzít zpět a dát na jinou střední školu
 • Zkrácené termíny řízení, např. rozhodnutí je uloženo na poště 5 pracovních (7 kalendářních) dní, pak je považováno za doručené
 • V případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Pravidla přijímacích zkoušek na střední školy v roce 2009

 • Podmínky přijímacího řízení musejí ředitelé středních škol zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2009
 • Uchazeč může podat až 3 přihlášky na SŠ
 • Termín pro odevzdání přihlášek je 15. 3. 2009
Formuláře přihlášek, vzory přihlášek na SŠ ke stažení
Stáhněte si vzorové přihlášky MŠMT na střední školy:

Přihláška na SŠ pro pro denní studium - vzor přihláška SŠ denní
Přihláška na SŠ pro nástavbové studium - vzor přihláška SŠ nástavbové
Přihláška na SŠ pro večerní, dálkové, distanční nebo kombinované studium - vzor přihláška SŠ večerní
Přihláška na SŠ do oboru s talentovou zkouškou - vzor přihláška SŠ talentová zkouška

čtvrtek 15. ledna 2009

Vzor, záznam, protokol o průběhu dopravní nehody

Vzor záznamu/protokolu/formuláře o dopravní nehodě

Přinášíme aktuální vzor formuláře záznamu o dopravní nehodě. Takzvaný protokol záznamu o dopravní nehodě využijete zejména po úpravě pravomocí Policie ČR od nového roku 2009. Záznam o dopravní nehodě slouží k dokumentaci průběhu dopravní nehody za účelem rychlejšího vyřízení náhrady škody. Tento záznam je možné následně využít při jednání s pojišťovnou o průběhu dopravní nehody. Tiskopis /protokol záznamu dopravní nehody je zde ke stažení zdarma.

Evropský formulář záznamu o dopravní nehodě - vzor záznamu dopravní nehody stahujte zde - záznam dopravní nehody vzor

sobota 3. ledna 2009

Daňové přiznání 2008, přiznání k dani, vzor

Daňové přiznání za rok 2008, přiznání k dani z příjmu 2008, vzor přiznání

Povinnost podat daňové přiznání finančnímu úřadu za rok 2008 je stanovena do 31. března 2009. Pokud si k podání daňového přiznání přizvete daňového poradce, je tato doba prodloužena do 30. června 2009. Při podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce je třeba do 31. března 2009 tuto skutečnost finančnímu úřadu oznámit.

Daňové přiznání 2008 - vzor
Daň z příjmu fyzických osob se podává prostřednictvím předepsaného formuláře. Vzor formuláře naleznete na stránkách České daňové správy.
Vzor přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008

Slevy na dani 2008
V rámci daňového přiznání je možné uplatnit slevy na dani za rok 2008.
Slevy na dani z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu pro fyzické osoby
Daň z příjmu fyzických osob za rok 2008 je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Předmět a základ daně z příjmu fyzických osob
 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz