čtvrtek 19. března 2009

Osobní bankrot, oddlužení formuláře a vzory

Přinášíme kompletní souhrn vzorů dokumentů nutných pro podání návrhu oddlužení (osobní bankrot), přihlášení pohledávek a hlasovacích lístků.

Osobní bankrot neboli institut oddlužení je od 1.1.2008 nový způsob zbavení se dluhů, které dlužník nezvládá splácet. Umožňuje za určitých podmínek dohodnutí splátkového kalendáře se všemi věřiteli a poskytuje dlužníkovi ochranu před exekucí a dalším narůstáním jeho dluhů. Ovšem musí s tím souhlasit všichni věřitelé i soud.

Institut oddlužení upravuje zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Konkrétně je institut oddlužení obsažen v § 389 až § 394 insolvenčního zákona a pro insolvenční řízení ve kterém se rozhoduje o oddlužení platí obecné části insolvenčního zákona.

Návrh na povolení oddlužení, žádost o vyhlášení osobního bankrotu
Návrh na povolení oddlužení - formulář
Návrh na povolení oddlužení - pokyny k vyplnění

Přihláška pohledávky
Přihláška pohledávky - formulář
Přihláška pohledávky - pokyny k vyplnění
Hromadná přihláška pohledávky

Hlasovací lístek dle § 50 insolvenčního zákona
Hlasovací lístek dle § 50 - formulář
Hlasovací lístek dle § 50 - pokyny k vyplnění

Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 insolvenčního zákona
Hlasovací lístek dle § 346 - formulář
Hlasovací lístek dle § 346 - pokyny k vyplnění

Hlasovací lístek podle § 401 insolvenčního zákona
Hlasovací lístek dle § 401 - formulář
Hlasovací lístek dle § 401 - pokyny k vyplnění

úterý 17. března 2009

Návrh zápisu nebo změny v obchodním rejstříku - veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Na zápis do obchodního rejstříku je nutné použít formulář k tomu určený. Tento formulář slouží i pro provedení změny zapsaných údajů o společnosti.

Přinášíme formulář - vzor na zápis veřejné obchodní společnosti do obchodního rejstříku. Kromě vyplněného formuláře je k zápisu do obchodního rejstříku nutné také přiložit některé další dokumenty jako přílohy. Seznam příloh, které je třeba přiložit při zápisu veřejné obchodní společnosti do obchodního rejstříku si zde můžete také stáhnout. Dalším potřebným dokumentem pro správné vyplnění žádosti o změnu nebo zápis společnosti do obchodního rejstříku jsou pokyny k vyplnění formuláře pro zápis či změnu.


Dokumenty pro zápis, změnu veřejné obchodní společnosti ke stažení:


Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku veřejné obchodní společnosti ve formátu .doc - stahujte zde

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku veřejné obchodní společnosti ve formátu .pdf - stahujte zde

Pokyny k vyplnění formuláře veřejné obchodní společnosti ve formátu .pdf - stahujte zde

neděle 8. března 2009

Pozvánka – vzor pozvánky na oslavu, narozeniny a jednání

Pozvánka na různé akce je prvotní informace, která pozvaným zpravidla vytvoří první dojem z akce na kterou jsou zváni a tedy může mít velký vliv na to zda pozvaní na akci přijdou. Proto se může hodit při tvoření pozvánky nechat inspirovat některými vzory pozvánek.

Narozeninové pozvánky
U narozeninových pozvánek je pravděpodobně nejvíce prostoru pro vaši kreativitu. Na rozdíl od např. svatebních oznámeních nebo pozvánek na reprezentativní akce u pozvánky na oslovu vašich narozenin si nemusíte příliš lámat hlavu s tím, jestli vaše pozvánka není příliš výstřední.

Pozvánky na třídní srazy

Pozvánka na třídní sraz také nepatří mezi pozvánky, které musejí být čistě formální. I zde se toleruje a někdy dokonce očekává, že taková pozvánka bude alespoň trochu výstřední a zajímavá. Samozřejmě pokud pořádáte třídní sraz po 40 letech zvolíte zřejmě konzervativnější podobu pozvánky.

Pozvánky na oslavy a pozvánky na večírky
Pozvánky na oslavy a večírky mohou být výstřední, šílené nebo také konzervativní a na patřičné úrovni. Pokud pořádáte večírek pro známé nebo oslavu pro kamarády nekroťte své představy. Originální pozvánkou určitě nezklamete. Jiné to je v případě firemních večírků či firemních oslav. zde velmi záleží o jakou firmu jde. Pokud vás tedy šéf pověří vytvořením nebo vybráním pozvánky na firemní večírek zeptejte se jakou představu asi tak šéf má. Mohlo by nastat nepříjemné fou paux pokud by pozvánka s obnaženými slečnami přistála na stole nejvýznamnějšího obchodního partnera vaší firmy.

Firemní pozvánky, pozvánky na konference, reprezentativní pozvánky
Vzory pozvánek na firemní akce tedy musejí vypadat zejména reprezentativně a přiměřeně vážně. V případě reprezentativní firemních pozvánek může být vhodné využít nabídky některé z reklamních agentur či grafických studií, kde vám takovou pozvánku vytvoří grafický specialista. ovšem i tady platí zásada že výjimka potvrzuje pravidlo. Pozvánky na firemní akce reklamních agentur určitě bude hýřit odvážnými nápady.

Pozvánky, vzory ke stažení

Na závěr dva vzory pozvánky ke stažení a použití zdarma


Vzor pozvánky na oslavu narozenin - pozvánka vzor narozeniny
Vzor pozvánky na party - pozvánka vzor party
 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz