čtvrtek 19. března 2009

Osobní bankrot, oddlužení formuláře a vzory

Přinášíme kompletní souhrn vzorů dokumentů nutných pro podání návrhu oddlužení (osobní bankrot), přihlášení pohledávek a hlasovacích lístků.

Osobní bankrot neboli institut oddlužení je od 1.1.2008 nový způsob zbavení se dluhů, které dlužník nezvládá splácet. Umožňuje za určitých podmínek dohodnutí splátkového kalendáře se všemi věřiteli a poskytuje dlužníkovi ochranu před exekucí a dalším narůstáním jeho dluhů. Ovšem musí s tím souhlasit všichni věřitelé i soud.

Institut oddlužení upravuje zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Konkrétně je institut oddlužení obsažen v § 389 až § 394 insolvenčního zákona a pro insolvenční řízení ve kterém se rozhoduje o oddlužení platí obecné části insolvenčního zákona.

Návrh na povolení oddlužení, žádost o vyhlášení osobního bankrotu
Návrh na povolení oddlužení - formulář
Návrh na povolení oddlužení - pokyny k vyplnění

Přihláška pohledávky
Přihláška pohledávky - formulář
Přihláška pohledávky - pokyny k vyplnění
Hromadná přihláška pohledávky

Hlasovací lístek dle § 50 insolvenčního zákona
Hlasovací lístek dle § 50 - formulář
Hlasovací lístek dle § 50 - pokyny k vyplnění

Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 insolvenčního zákona
Hlasovací lístek dle § 346 - formulář
Hlasovací lístek dle § 346 - pokyny k vyplnění

Hlasovací lístek podle § 401 insolvenčního zákona
Hlasovací lístek dle § 401 - formulář
Hlasovací lístek dle § 401 - pokyny k vyplnění

Žádné komentáře:

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz