čtvrtek 26. června 2008

Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání, vzor ke stažení

Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání je dalším dokumentem z oblasti pracovního práva. Po skončení pracovního poměru je povinen zaměstnavatel podle § 313 zákoníku práce vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání.

Potvrzení o zaměstnání musí mít podle zákoníku práce tyto náležitosti:

§ 313

(1) Při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm

a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,


b) druh konaných prací,


c) dosaženou kvalifikaci,


d) zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem,


e) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,


f) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,


g) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.


(2) Údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti 90) je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení
.

Tolik zákoník práce. Pokud zaměstnavatel potvrzení o zaměstnání vydat odmítá nebo je jen "bordelář" a po skončení pracovního poměru jej zaměstnanci nevydal, může o něj zaměstnanec požádat.


Vzor žádosti o vydání potvrzení o zaměstnání, ke stažení zdarma zde


Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání


Zaměstnavatel (jméno a sídlo):
..............................
..............................
..............................

Věc: Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání

Dne 30.5.2008 jsem u Vaší společnosti ukončil řádné zaměstnání na základě předchozí dohody o ukončení pracovního poměru. I když jsem Vás po skončení pracovního poměru požádal o vydání potvrzení o zaměstnání, dosud jsem jej neobdržel.

Žádám Vás tímto o jeho vydání. Na potvrzení o zaměstnání mám dle § 313 zákoníku práce nárok.

Pokud potvrzení o zaměstnání neobdržím do deseti pracovních dnů od doručení této žádosti, budu jej nucen vymáhat soudní cestou.

V ..................... dne ....................

..................................
Váš podpis


Vzor žádosti o vydání potvrzení o zaměstnání, ke stažení zdarma zde

Žádné komentáře:

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz