neděle 22. června 2008

Závěť - jeden dědic, univerzální vzor dokumentu

Univerzální vzor jednoduché závěti napsané vlastní rukou zůstavitele. Zůstavitel dědicem veškerého svého majetku ustavuje pouze jediného dědice. Jde o nejjednodušší vzor závěti.


Vzor univerzální závěti pro jednoho dědice ve formátu .doc ke stažení zdarma zde


Závěť
Já níže podepsaný ………………., rodné číslo ………., bytem v ………, ………., pořizuji pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:
Dědicem veškerého svého majetku ustanovuji svoji sestru ……………, rodné číslo ………., bytem v ………., ………..
V ………. dne ………. 2008
Vlastnoruční podpis

1 komentář:

Karla řekl(a)...

Musí být vlastorucní podpis ověřen např.na poště advokátem atp.?Když je člověk již imobilní?

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz