sobota 9. srpna 2008

Žádost o důchod, žádost o důchod formulář

Žádost o důchod, formulář žádosti o důchod, žádost o důchod tiskopis

Žádost o důchod, neboli žádost o přiznání důchodu, se podává na okresní správu sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu. K žádosti o důchod je třeba navíc přiložit:

Při podávání žádosti o starobní, plný invalidní či částečný invalidní důchod se předkládá:
 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
 • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí,
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
 • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.,
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá je zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.
Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá:
 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • úmrtní list zesnulého,
 • oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,
 • rodné listy dětí - při žádosti o sirotčí důchod.
Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod.

V průměru se doba vyřízení žádosti o důchod při došetřování chybějících dob pojištění pohybuje kolem 3 měsíců.

Tiskopis žádosti o důchod, aktuální (2008) vzor žádosti o důchod správy sociálního zabezpečení ve formátu .doc zde - žádost o důchod

1 komentář:

Důchody řekl(a)...

Žádný tiskopis na žádost o důchod se již dávno nepoužívá. Žádost se sepisuje na OSSZ do počítače.

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz