úterý 29. července 2008

Reklamace, reklamace zboží, vzor reklamace

Reklamace, vzor reklamace zájezdu

Přidáváme vzor reklamace zájezdu. Reklamce zboží či služeb je velmi individuální a tak žádný vzor reklamace - dokument neexistuje. Reklamce je vždy specifická a závisí na druhu zboží a obchodních podmínkách prodejce. Prodejce nesmí při reklamaci porušovat zákon, zejména občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Například při reklamaci nemůže prodejce požadovat vrácení zboží v původním obalu. Při reklamaci také není nutné mít záruční list, stačí doklad o koupi, případně svědek, který dosvědčí že jste zboží v prodejně zakoupili.

Vzor reklamace zájezdu se týká porušení cestovní smlouvy, kterou klient cestovní kanceláře uzavírá s cestovní kanceláří či agenturou. V cestovní smlouvě by měly být podrobně rozepsány všechny služby, které zájezd zahrnuje. V případě neposkytnutí všech služeb, nebo služeb v kvalitě, ve které jsou specifikovány v cestovní smlouvě, může klient podat reklamaci a nárokovat vrácení peněz. Reklamaci by měl klient podat nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, jinak nárok zaniká.

Reklamace, vzor/formulář reklamace zájezdu ve formátu .doc ke stažení Reklamace zájezduReklamace zájezdu - vzor

.......Adresa Cestovní kanceláře......
.......Adresa Cestovní kanceláře......
.......Adresa Cestovní kanceláře......V .......... dne ..............

Vážení,

zakoupili jsme si od Vaší cestovní kanceláře ................(název CK), ........................., IČ: ............. (dále jen „CK“), zájezd do Bulharska, do hotelu Kotva v přímořském letovisku Primorsko u pro dvě osoby od ........... do ............ Číslo smlouvy uzavřené s Vaší cestovní kanceláří je ..................

Po příjezdu do hlavního města Bulharska Sofie, kde jsme měli strávit jednu noc ve čtyř hvězdičkovém hotelu, nám bylo řečeno, že hotel je již plně obsazený a tedy budeme muset přenocovat v autobuse či na blízkém nádraží. Tímto byla z Vaší strany porušena cestovní smlouva uzavřená s námi dne ........ Doposud jsme od Vás nedostali žádné vyrozumění o finančním odškodnění za nesplněné služby.

Tímto tedy řádně a včas ve lhůtě uplatňujeme nárok na slevu z ceny zájezdu spočívající ve vrácení částky ......... Kč, kterou jsme zaplatili za výše uvedené služby, které nebyly realizovány. Peníze nám vraťte do deseti dnů od obdržení této výzvy na účet č. ......................

S pozdravem

Jan Novák
datum narození .............., bytem ............


Jana Nováková
datum narození .............., bytem ............

Reklamace, vzor/formulář reklamace zájezdu ve formátu .doc ke stažení Reklamace zájezdu

Žádné komentáře:

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz