úterý 22. července 2008

Platová třída, tabulky všech platových tříd

Platové třídy, výše platu podle platové třídy, seznam všech platových tříd

Platové třídy stanoví nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Celkem známe tři skupiny platových tříd stanovených právě nařízením vlády:

§ 5
Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

(2) Zaměstnanci, který je

a) pedagogickým pracovníkem^16) nebo vykonává výchovnou, vzdělávací, konzultační a další odbornou činnost v oblasti volného času dětí klientů azylových zařízení^17), nebo ve zdravotnických zařízeních,

b) zdravotnickým pracovníkem^18), který vykonává pedagogickou činnost,

c) výzkumným a vývojovým pracovníkem,

d) lektorem Justiční akademie^19),

e) zaměstnancem Správy jeskyní České republiky nebo Českého hydrometeorologického ústavu,

f) odborným pracovníkem muzea, galerie, knihovny^20), státní památkové péče, hvězdárny a planetária, zoologické zahrady, Národního filmového archivu, Divadelního ústavu nebo uměleckým zaměstnancem divadla, symfonického orchestru nebo pěveckého sboru,

g) pracovníkem v sociálních službách^21),

h) sociálním pracovníkem^22) nebo vedoucím zaměstnancem v zařízení sociálních služeb, jestliže je po něm v rámci téhož pracovního poměru, vedle výkonu řídící funkce, požadován i výkon činnosti sociálního pracovníka,

i) zaměstnancem, který vykonává práce převážně manuálního charakteru při zajišťování sjízdnosti, oprav a údržby pozemních komunikací, svozu a zpracování komunálního odpadu a údržby veřejné zeleně,

j) zaměstnancem Institutu pro místní správu Praha,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů
uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zaměstnanci, který je

a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,

b) úředníkem územního samosprávného celku^23),

c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,

d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,

e) zdravotnickým pracovníkem^18) a vykonává zdravotnické povolání,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Zdravotnickému pracovníkovi, který je vedoucím zaměstnancem ve zdravotnickém zařízení, náleží platový tarif podle předchozí věty jen v případě, je-li po něm v rámci téhož pracovního poměru, vedle výkonu řídící funkce, požadován i výkon zdravotnického povolání^24).

Zde přinášíme kompletní tabulky platových tříd rozdělených podle platových tříd, platových stupňů a platových tarifů.

Aktuální tabulky platových tříd ve formátu .xls ke stažení - Platové třídy

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

JE TO OPRAVDU SMUTNÉ ČTENÍ :/

Anonymní řekl(a)...

Myslíte zařazení platových tříd, nebo výši jednotlivých platových tříd?

Anonymní řekl(a)...

myslí určitě obojí

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz