pátek 25. července 2008

Pověření, pověření zaměstnance

Pověření vzor, pověření formulář, pověření zaměstnance

Vzor pověření zaměstnance podle ustanovení "starého" zákoníku práce, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Zkontrolujte si pověření, které jste přijali od svého zaměstnavatele, zda odpovídá našemu vzoru.

Vzor/formulář pověření zaměstnance ve formátu .doc ke stažení Pověření

Pověření
dle § 9 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění


Zaměstnanec:
trvalé bydliště:
r.č.:


Věc: Pověření zaměstnance

Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 1.7.2005 jste v naší společnosti zaměstnán jako prodavač spojovacího materiálu.

Tímto Vás na základě výše uvedeného ustanovení zákoníku práce

pověřujeme,

abyste jménem naší společnosti přebíral od všech dodavatelů dodávky zboží a za tímto účelem vydával těmto dodavatelům vydával příslušná potvrzení.

V .................................... dne .........................

Zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

........................................................
...................................................................................................................................podpis zaměstnavatele

Vzor/formulář pověření zaměstnance ve formátu .doc ke stažení Pověření

Žádné komentáře:

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz