úterý 8. července 2008

Čestné prohlášení, vzor čestného prohlášení zdarma

Čestné prohlášení, vzor čestného prohlášení, formulář zdarma.

Přidáváme vzor čestného prohlášení, a to prohlášení o pravdivosti údajů. Čestné prohlášení bývá velmi často součástí smluv a jiných právních dokumentů, jako je například: závěť, prohlášení o dani z přijmu apod. Čestné prohlášení je vyžadováno také při některých úkonech na úřadech.

Vzor čestného prohlášení o pravdivosti údajů ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

Čestné prohlášení vzor:

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů


Já .............................., datum narození .......................
bytem ................................., tímto

čestně prohlašuji,

že v dokumentu, jehož je toto prohlášení nedílnou přílohou, jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.

V ..................... dne ....................


..................................
podpis

Vzor čestného prohlášení o pravdivosti údajů ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

Žádné komentáře:

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz