úterý 8. července 2008

Stavební povolení, vzor, formulář žádosti o stavební povolení

Stavební povolení, žádost o stavební povolení, formulář žádosti, vzor.

Žádost o stavební povolení upravuje vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb. vyhláškou se upravují některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Jedním z ustanovení je i ustanovení, které ukládá povinnost požádat o vydání stavebního povolení.

Žádost o vydání stavebního povolení musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 • údaje o stavebníkovi
 • jménem koho stavebník jedná
 • údaje o stavbě, stručný popis stavby
 • místo stavby, dotčené pozemky nebo stavby
 • sousední pozemky a stavby na nich
 • napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (například na pozemní komunikaci, vodovod, kanalizaci, rozvod plynu)
 • rozsah a vybavení staveniště
 • zpracovatele projektové dokumentace (jméno a příjmení, adresa, titul, číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob)
 • provedení stavby
 • návrh stavby
 • předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby
 • orientační náklad na provedení stavby
 • seznam a adresy známých účastníků řízení
 • má li být k provedení stavby použit sousední pozemek (stavba)
Formulář žádosti o stavební povolení (žádost o vydání stavebního povolení) tvoří přílohu vyhlášky č. 526/2006 Sb. Vzor obsahuje i přílohu stavebního povolení.

Žádost o stavební povolení, formulář (vzor) ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

Žádné komentáře:

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz