úterý 1. července 2008

Příspěvek na péči 2008 - vzor žádosti

Příspěvek na péči vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Příspěvek na péči zavedl zákon o sociálních službách, který také sociální služby přesně vymezil a definoval. Příspěvek na péči je koncipován jako finanční částka, kterou obdrží osoby, které jsou závislé na pomoci druhých a to podle přesně stanoveného klíče závislosti v § 10 zákona (viz níže) a které si za tuto částku nakupují sociální služby od poskytovatelů sociálních služeb.

Výše příspěvku na péči v roce 2008 podle § 10 zákona o sociálních službách.

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:
a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:
a) 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Elektronický formulář žádosti o příspěvek na péči na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde

Žádost příspěvek na péči 2008, formulář ke stažení ve formátu .pdf zde

Žádné komentáře:

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz