úterý 8. července 2008

Oznámení stavby, formulář, vzor stavební oznámení

Oznámení stavby, formulář stavebního oznámení


Oznámení stavby (stavební oznámení) se podává podle ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 9 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Stavební oznámení musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
  • označení stavebníka
  • jménem koho stavebník jedná
  • označení a popis stavby - účel (kapacita), půdorys, výška, tvar, vzhled a členění stavby
  • místo stavby
  • vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo právo odpovídající věcnému břemenu ke stavbě nebo k pozemku určenému pro provedení stavby
  • identifikační údaje o projektové dokumentaci, podle údajů na štítku (rozpisce)
  • předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby zahájení
  • název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (pokud je znám), IČ bylo-li přiděleno
Vzor stavebního oznámení obsahuje i listy s povinnými přílohami.

Stavební oznámení, formulář (vzor) stavebního oznámení ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Stažení formuláře nefunguje

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz